Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia rosyjska (Rusycystyka)

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski, język rosyjski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: NOWOŚĆ - Studia dwujęzyczne (Język + Język), Tłumaczenia, Komunikacja językowa w biznesie i administracji (poziom zaawansowany)

Na magisterskich studiach filologicznych studenci doskonalą znajomość języka obcego na poziomie C1 i wyższym oraz zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, teorii i praktyki przekładu.

Magisterskie studia filologiczne można rozpocząć po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku filologicznym (dyplom licencjata z języka rosyjskiego), bądź na innym kierunku niefilologicznym, przedkładając certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1.

Program studiów obejmuje wiedzę: z zakresu językoznawstwa stosowanego: socjolingwistyka, językoznawstwo korpusowe, język rosyjski w biznesie, teoria i praktyka przekładu, media w edukacji językowej; literaturoznawstwa: zagadnienia z historii literatury, interpretacja dzieła literackiego, literatura rosyjska w różnych okresach; kulturoznawstwa: antropologia kulturowa, staroruska i nowożytna kultura rosyjska, komunikacja międzykulturowa oraz ogólną wiedzę z zakresu psychologii komunikacji, metodyki nauczania języków obcych.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, znajomości języka obcego z obszaru biznesu i turystyki.

Perspektywy zawodowe: redaktor tekstów w wydawnictwach i mass-mediach; firmy międzynarodowe; sektor usług wymagających zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego (np. w branży turystycznej); instytucje kulturalne; administracja oświatowa, uczelnie wyższe i instytucje badawcze.

Specjalności dostępne na kierunku
"Filologia Rosyjska (Rusycystyka)":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości