Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Finanse i ubezpieczenia społeczne i majątkowe

Specjalność pozwoli studentom gruntownie zapoznać się z ekonomicznymi i prawnymi aspektami ubezpieczeń.

Po ukończeniu specjalności absolwent:

  • zna główne kategorie ubezpieczeń (społeczne i gospodarcze ) oraz podstawowe produkty ubiezpieczeniowe
  • stosuje wybrane procedury prawne w praktyce zawodowej związanej z ubezpieczeniami

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Finanse i ubezpieczenia społeczne i majątkowe będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • pośrednik ubezpieczeniowy
  • agent ubezpieczeniowy
  • specjalista w instytucjach rynku ubezpieczeniowego i zakładach ubezpieczeń
  • ekspert w firmach konsultingowych

Wszystkie specjalności na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Wszystkie działy uczelni w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piętek) są…
Zarządzenie Rektora nr 7/2020 z dnia 25 marca 2020r.