Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Finanse publiczne

Sektor publiczny odgrywa coraz większą rolę we współczesnych gospodarkach. Dokonuje redystrybucji znacznej części produktu krajowego i tworzy ramy prawne funkcjonowania sektora prywatnego. Zrozumienie interakcji między obydwoma sektorami jest niezbędne dla studentów, którzy zamierzają poznać instytucje publiczne i zasady ich funkcjonowania.

Finanse publiczne to specjalność, która łączy w sobie wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw komercyjnych i instytucji publicznych. Jest to wiedza pozwalająca zrozumieć cele i instrumenty polityki gospodarczej państwa w zakresie: systemu podatkowego, rynku finansowego, przepływów pieniężnych między budżetem państwa a jednostkami samorządu terytorialnego a także uwarunkowania międzynarodowe. Dlatego specjalność kierowana jest do studentów, którzy chcą być aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego w różnych jego dziedzinach.

Program kształcenia na specjalności jest integralnie związany z programem studiów na kierunku finanse i rachunkowość. Stanowi pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia a także rozszerzenie wiedzy z zakresu: Statystki ekonomicznej, Prawa i doradztwa finansowego, Finansów samorządowych, Polityki budżetowej państwa, Zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prawnego, Integracji gospodarczej i walutowej. Program pozwala przyswoić wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą podjąć pracę zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Zaletą tej specjalności jest to, że student posiada unikalną wiedzę o wzajemnych powiązaniach sektorów. Absolwent nabędzie umiejętności stosowania prawa finansowego, zarządzania instytucjami publicznymi oraz analizowania skutków polityki gospodarczej państwa.

Absolwent uzyskuje kompetencje zawodowe niezbędne do pracy w jednostkach administracji samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych szczebla centralnego, podmiotach realizujących zamówienia publiczne oraz w firmach doradczych i konsultingowych.

Wszystkie specjalności na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…