Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Kontrola i audyt

Celem uruchomienia specjalności jest prezentacja i omówienie podstawowych problemów związanych ze standardami kontroli wewnętrznej i procedurami audytu i ich miejsca i roli w systemie zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją finansową. Podczas nauki studenci poznają również zasady i metody związane z dokonywaniem oceny, nabywają umiejętności przeprowadzania badań i analiz pozwalających na sformułowanie wniosków co do prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz właściwego do sytuacji wykorzystywania elementów z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, controllingu i innych technik badawczych.

Umiejętności i wiedza zdobyta w czasie studiów sprawi, że absolwent uzyska umiejętności badania poprawności funkcjonowania jednostek gospodarczych, rozpozna zagrożenia w obszarze ryzyk w jego działalności bieżącej i inwestycyjnej, będzie w stanie przeprowadzić badania i analizy skutkujące sformułowaniem wniosków na temat prawidłowości i działania przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu kontroli wewnętrznej, audytu i controllingu.

Specjalność "Kontrola i audyt" jest uruchamiana w chwili zapisania się na nią odpowiedniej liczby studentów.

Wszystkie specjalności na kierunku "Finanse i rachunkowość":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości