Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Finanse i rachunkowość w języku angielskim

Studia: II stopnia
Tryb: stacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język angielski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse publiczne

Celem studiów na kierunku Finanse i rachunkowość jest przekazanie studentom szczegółowych umiejętności umożliwiających utworzenie i prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na szczeblach kierowniczych w różnych firmach z uwzględnieniem instytucji finansowych i bankowych. Studia kształcą wysoko kwalifikowanych specjalistów. Kierunek ten znajduje zastosowanie w instytucjach rachunkowych, przedsiębiorstwach agrobiznesu, uczelniach i innych placówkach naukowo – badawczych, agencjach konsultingu.

Ponadto na wszystkich kierunkach studiów oferujemy możliwość wyboru modułów kształcących kompetencje specjalne z zakresu: przygotowania, zarządzania i rozliczania projektów, przygotowania do pracy dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowania do biznesu, języka obcego z obszaru biznesu.

Absolwent studiów magisterskich zna i rozumie pojęcia, zasady i instrumenty z zakresu matematyki finansowej oraz ma wiedzę na temat możliwości ich zastosowania do rozwiązywania problemów finansowych podmiotów sektora finansów publicznych, rynków finansowych, przedsiębiorstw, banków oraz zakładów ubezpieczeń.

Perspektywy zawodowe: specjalista zarządzania finansami, specjalista rachunkowości, specjalista auditingu i rewizji finansowej, prywatny doradca finansowego, pracownik rozliczeń kadrowych i administracyjnych.

Specjalności dostępne na kierunku
"Finanse i rachunkowość w języku angielskim":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…