Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Zarządzanie finansami przedsięborstw

Zarządzanie finansami uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania i zarządzania kapitałami. Studia na tej specjalności kształcą przyszłych doradców i analityków finansowych zatrudnianych w bankach i przedsiębiorstwach. Celem specjalizacji jest przekazanie najnowszej wiedzy o systemach i rynkach finansowych, prowadzeniu rentownych strategii inwestycyjnych, pozyskiwaniu funduszy i kapitałów na finansowanie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw, dbaniu o zachowanie  płynności finansowej, ocenie przychodów, kosztów i zysków oraz prowadzeniu audytu i controllingu finansowego.

Specjalność  stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej, m.in.: w bankach i instytucjach finansowych, biurach brokerskich, przedsiębiorstwach i korporacjach produkcyjnych, firmach międzynarodowych, organizacjach i agendach rządowych i międzynarodowych.

Wszystkie specjalności na kierunku
"Finanse i rachunkowość w języku angielskim":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…