Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Pedagogika

Studia: II stopnia
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, Wychowawca i opiekun dziecka, Terapia pedagogiczna, Resocjalizacja, Informatyka w edukacji

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika to propozycja poszerzenia kompetencji dla tych, którzy kontynuują swoją naukę w ramach kierunku, ale też szansa na zmianę kariery zawodowej dla osób nie będących pedagogami. Dzięki praktycznemu profilowi naszych studiów sprostasz wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych niezbędną w pracy pedagogicznej. Liczne praktyki umożliwią Ci doskonalenie warsztatu zawodowego, co jest kluczowe w karierze pedagoga. Po studiach magisterskich na kierunku Pedagogika znajdziesz pracę w takich miejscach, jak: świetlice, ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, przedszkola, szkoły, ośrodki interwencji kryzysowej, urzędy oraz placówki penitencjarne.

Jako absolwent/ka Pedagogiki znajdziesz zatrudnienie w:

●      szkole,

●      przedszkolu,

●      organizacjach państwowych i pozarządowych,

●      instytucjach edukacyjnych,

●      więziennictwie,

●      działach HR przedsiębiorstw,

●      działach szkoleń przedsiębiorstw,

●      poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

●      sektorze usług edukacyjnych.

​​​​

Specjalności dostępne na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…