Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Pedagogika

Studia: II stopnia
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
Język wykładowy: język polski
Uzyskiwany tytuł: magister
Specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i uzależnień, Zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna, Coaching i mentoring

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika to propozycja poszerzenia kompetencji dla tych, którzy kontynuują swoją naukę w ramach kierunku, ale też szansa na zmianę kariery zawodowej dla niepedagogów. Dzięki praktycznemu profilowi naszych studiów sprostasz wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk społecznych niezbędną w pracy pedagogicznej. Liczne praktyki umożliwią Ci doskonalenie warsztatu zawodowego, co jest kluczowe w karierze pedagoga. Po studiach magisterskich na kierunku Pedagogika znajdziesz pracę w takich miejscach, jak: świetlice, ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, przedszkola, szkoły, ośrodki interwencji kryzysowej, urzędy oraz placówki penitencjarne.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy zgodnej z profilem wybranej specjalności między innymi: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej; przedszkolach i placówkach oświatowych; poradniach specjalistycznych; zakładach pracy; państwowej i samorządowej administracji; służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Absolwent jest przygotowany do  podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

Program studiów pozwala naszym studentom na indywidualizację uzyskiwanych kompetencji, uwzględniając ich oczekiwania i zainteresowania.

Specjalności dostępne na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…