Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Animacja medialno-kulturalna

Specjalność kierowana jest do aktywnych studentów, którzy chcieliby mobilizować społeczności do różnych działań kulturalnych i czynnego uczesnictwa w kulturze. W ramach zajęć studenci poznają szereg metod i narzędzi wspierających animację działań kulturalnych (np. koncerty, wydarzenia kulturalne, zajęcia grupowe, wieczorki czytelnicze), z wykorzystaniem mediów do ich upowszechniania.

Absolwent specjalności będzie:

  • samodzielnie tworzył i zarządzał projektami kulturalnymi
  • rozumiał role mediów w animacji działań i wykorzystywał je do upowszechniania swoich projektów
  • posługiwał się narzędziami promocji działań kulturalnych w różnych środowiskach

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w oświacie, instytucjach kultury, w placówkach kulturalno-oświatowych i opiekuńczych, ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych, organizacjach rządowych i pozarządowych. Może zostać zatrudniony na wszystkich stanowiskach wymagających umiejętności z zakresu wykorzystania mediów, animacji kultury i edukacji medialnej. 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Animacja medialno-kulturalna będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • animator kultury w oświacie, instytucjach kultury, ośrodkach szkoleniowo - konferencyjnych
  • organizacjach rządowych i pozarządowych
  • instruktor działań kulturalnych w placówkach kulturalno - oświatowych
  • edukator medialny i kulturalny
  • nauczyciel zajęć dodatkowych z zakresu edukacji medialnej
  • specjalista ds. mediów

 

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Wszystkie działy uczelni w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piętek) są…
Zarządzenie Rektora nr 7/2020 z dnia 25 marca 2020r.