Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Pedagogika opieczuńczo-socjalna

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-socjalna będzie specjalistą w zakresie procesów psychopedagogicznych, uwarunkowań medycznych i środowiskowych związanych z funkcjonowaniem grup defaworyzowanych. Dzięki programowi kształcenia:

  • zdobędziesz interdescyplinarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób wymagających opieki i wsparcia instytucji pomocy społecznej
  • dowiesz się w jaki sposób przeciwdziałać zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem w konkretnym środowisku
  • nauczysz się wykonywać zadania opiekuńcze w środowisku domowym oraz publicznych i prywatnych placówkach np. żłobku i przedszkolu, domach seniora czy insytucjach pomocy społecznej. 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-socjalna będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • specjalista w instytucjach systemu oświaty
  • pracownik domu seniora
  • wychowawca w placówkach wychowawczo-opiekuńczych
  • specjalista w środowiskowym domu opieki społecznej nad dzieckiem i dorosłymi

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości