Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i uzależnień

Specjalność przygotowująca do profesjonalnego podejmowania działań resocjalizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach pedagoga lub wychowawcy w: placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna; Pedagogika dorosłych; Prawo rodzinne i opiekuńcze; Psychologia niedostosowania społecznego; Metodyka profilaktyki uzależnień; Metodyka pracy resocjalizacyjnej; Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży; Psychopatologia z elementami psychiatrii; Psychoterapia i pomoc psychologiczna.

Specjalność "Pedagogika resocjalizacyjna i uzależnień" jest uruchamiana w chwili zapisania się na nią odpowiedniej liczby studentów.

Resocjalizacja — studia: Warszawa

Pedagogika resocjalizacyjna jest specjalizacją wymagającą szczególnych, określonych kwalifikacji, odpowiedniej wiedzy, a także doświadczenia. Niezbędne pozostaje wykształcenie kierunkowe pozwalające na udzielanie profesjonalnej, kompleksowej pomocy osobom skonfliktowanym z prawem lub uzależnionym w różnym wieku. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, dlatego chcąc zajmować się resocjalizacją, warto skorzystać z oferty studiów proponowanych w naszej szkole w Warszawie.

Oferta studiów na kierunku: pedagogika resocjalizacyjna

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie oferuje studia magisterskie (II stopnia) na kierunku: pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i uzależnień. Obejmują one wszystkie przedmioty oraz zagadnienia niezbędne do rozpoczęcia pracy w ramach profilaktyki, a także resocjalizacji, w tym psychoterapię, psychopatologię z elementami psychiatrii, metodykę pracy czy prawo rodzinne. Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej jest doskonale przygotowany do pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą.

Resocjalizacja — Warszawa

Zajęcia w ramach studiów z resocjalizacji prowadzone są w centrum Warszawy, co zapewnia studentom łatwy, wygodny dojazd z dowolnego miejsca stolicy, a także podwarszawskich miejscowości. Kadra pedagogiczna Wszechnicy Polskiej Wyższej Szkoły składa się zaś z wykwalifikowanych wykładowców o rozległej wiedzy kierunkowej, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, kompleksowo przygotowując do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Zapraszamy do zapisów na studia magisterskie (II stopnia) z pedagogiki resocjalizacyjnej i uzależnień

Studentom pedagogiki resocjalizacyjnej i uzależnień zapewniamy najwyższy poziom kształcenia, wykwalifikowaną kadrę. Praktyki zawodowe można odbywać w instytucjach publicznych lub niepublicznych, a także w ramach własnej aktywności zawodowej. Oferujemy dostęp do doskonale wyposażonej biblioteki. Jeśli chcesz zdobyć niezbędne wykształcenie, by związać swoją przyszłość z resocjalizacją albo profilaktyką uzależnień, skorzystaj z naszej oferty studiów w Warszawie!

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Ważne!!! Od 1 czerwca 2022 r. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w…