Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i uzależnień

Specjalność przygotowująca do profesjonalnego podejmowania działań resocjalizacyjnych i psychologiczno-pedagogicznych z zakresu profilaktyki uzależnień. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach pedagoga lub wychowawcy w: placówkach resocjalizacyjnych, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług profilaktycznych i resocjalizacyjnych. W związku z tym stawiamy na kwalifikacje niezbędne do:

●      diagnozowania zachowań i zjawisk o charakterze patologii społecznych oraz psychopatologii,

●      prowadzenia profilaktyki uzależnień,

●      prowadzenia terapii w warunkach otwartych oraz w instytucjach,

●      prowadzenia terapii resocjalizacyjnej, psychoterapii grupowej i indywidualnej.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości