Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Specjalność: Pedagogika zdrowia i działania prozdrowotne

Program kształcenia specjalności został opracowany z uwzględnieniem aktualnej sytuacji zdrowotnej w Polsce i na świecie oraz analizy uwarunkowań zdrowia człowieka w nowoczesnym świecie. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych:

  • zdobędziesz wiedzę o chorobach cywilizacyjnych i problemach zdrowotnych współczesnych społeczeństw
  • nauczysz się stosować interwencje na rzecz promocji zdrowia i postaw prozdrowotnych
  • zdobędziesz umiejętność tworzenia i realizowania projektów profilaktyki zdrowotnej skierowanych do różnych odbiorców

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności Promocja zdowia i działania prozdrowotne będzie przygotowany do podjęcia pracy jako:

  • edukator zdrowotny w placówkach oświatowych i innych placówkach o charakterze zdrowotnym
  • trener zdrowia
  • promotor zdrowia
  • ekspert ds. zdrowia w placówkach oświatowych i edukacyjnych
  • specjalista w prywatnych i publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  • właściciel prywatnych centrów zdrowia, dietetyki, SPA

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów I stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Rektora nr 7/2020 z dnia 25 marca 2020r.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Poz. 528 z dnia…