Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Resocjalizacja

Kształcenie pedagogów w tej specjalności przygotowuje specjalistów w pracy wychowawczej z osobami nieprzystosowanymi społecznie, które pozostają w swoim środowisku naturalnym, w placówkach półotwartych i izolacyjnych. Celem działalności wychowawczej o charakterze resocjalizacyjnym jest poprawa losu ludzi zagubionych, agresywnych, zbuntowanych wobec rzeczywistości społecznej i własnego położenia. W procesie ponownej socjalizacji, wychowania na nowo potrzebna jest pomoc socjalna i psychologiczno-pedagogiczna, zmierzająca do kształtowania pozytywnych wartości, uspołecznienia i rozwoju własnej osobowości.


Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi organizować proces resocjalizacji zgodny z normami i standardami życia społecznego przez eliminowanie zaburzeń i uzależnień podopiecznego oraz internalizację wartości i pożądanego stylu życia.


Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej powinien mieć świadomość, że nie tylko działania naprawcze stanowią istotę jego pracy pedagogicznej, równie ważne są działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegające powstaniu negatywnych przejawów życia w
rodzinie, w grupie rówieśniczej, w środowisku zamieszkania.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…