Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Terapia pedagogiczna

Specjalność pozwala na uzyskanie kompetencji z zakresu podstaw diagnozowania i realizacji terapii pedagogicznej. Przygotowuje do prowadzenia terapii pedagogicznej w szkołach i innych placówkach o charakterze poradniczym i terapeutycznym w zakresie działań pedagogicznych.Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje do podejmowania działań o charakterze diagnostyczno-wspomagającym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z ich rodzinami, nauczycielami i opiekunami. Ich zakres kwalifikacji obejmuje także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Absolwenci są również przygotowani do koordynacji współpracy wszystkich ogniw procesu pomocy specjalistycznej (poradni psychologiczno-pedagogicznej, ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, nauczycieli, rodziców), a także psychoedukacji, pedagogizacji nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Na specjalność terapia pedagogiczna przyjmowani są wyłącznie absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Pedagogika oraz innych kierunków ze specjalnością nauczycielską.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Pedagogika specjalna (diagnozowanie i terapia); Problemy trudności w nauce (przyczyny, podstawy terapii); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy; Specyficzne trudności w uczeniu się (diagnoza i terapia); Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i Plan Działań Wspierających (PDW); Arteterapia i pedagogika zabawy; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Współpraca z rodzicami i specjalistami.

Specjalność "Terapia pedagogiczna" jest uruchamiana w chwili zapisania się na nią odpowiedniej liczby studentów.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…