Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Specjalność: Terapia pedagogiczna

Specjalność Terapia pedagogiczna skoncentrowana jest na trzech uzupełniających się obszarach: pedagogice, terapii pedagogicznej oraz terapeutyce w procesie edukacji. Naszych studentów uczymy diagnozowania i leczenia zaburzeń, wpływających negatywnie na rozwój i zachowanie dziecka. Naszą misją jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów, posiadających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej. Kształtujemy kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich szczebli a także prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym stawiamy na kwalifikacje niezbędne do:

●      diagnozowania i leczenia zaburzeń u dzieci i młodzieży,

●      diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych,

●      prowadzenia terapii w warunkach otwartych oraz w instytucjach,

●      projektowania działań o charakterze pedagogicznym.

Na specjalność terapia pedagogiczna przyjmowani są wyłącznie absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Pedagogika oraz innych kierunków ze specjalnością nauczycielską.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności: Pedagogika specjalna (diagnozowanie i terapia); Problemy trudności w nauce (przyczyny, podstawy terapii); Diagnoza i terapia zaburzeń mowy; Specyficzne trudności w uczeniu się (diagnoza i terapia); Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) i Plan Działań Wspierających (PDW); Arteterapia i pedagogika zabawy; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; Współpraca z rodzicami i specjalistami.

Specjalność "Terapia pedagogiczna" jest uruchamiana w chwili zapisania się na nią odpowiedniej liczby studentów.

Wszystkie specjalności na kierunku "Pedagogika":

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów II stopnia:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…