Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

NOWOŚĆ!!! Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Nauczanie języka polskiego jako obcego to coraz bardziej atrakcyjna działalność zawodowa zapewniająca pewną i rozwojową pracę. Wzrastająca liczba osób uczących się polszczyzny jako języka obcego i drugiego sprawia, iż wykwalifikowani specjaliści w zakresie nauczania naszego języka cudzoziemców i osób z doświadczeniem migracji są obecnie szczególnie poszukiwani na edukacyjnym rynku pracy. Uzyskanie dobrego wykształcenia nauczycielskiego i lektorskiego tożsame jest z otwarciem na różnorodność współczesnego świata oraz pasją jego odkrywania. W pracy z osobami reprezentującymi różne kultury szczególnie ceniona jest wrażliwość oraz kompetencje międzykulturowe i psychospołeczne.  Współcześni nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego i drugiego to osoby rozwijające się przez całe życie i motywujące innych do pracy nad sobą. Nasze studia podyplomowe przygotowują do podjęcia tych wyzwań.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, warsztatów dydaktyczno-metodycznych, ćwiczeń, konwersatoriów i projektów oraz 20 godzin praktyk pedagogicznych. Oferuje przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, od poziomu przedszkola do akademickiego kształcenia językowego i nauczania dorosłych w kraju i za granicą.

Decydując się na studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej uzyskasz uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dowiesz się, jakich metod i technik pracy używać, by wspierać efektywny rozwój językowy swoich uczniów i studentów. Odkryjesz tajniki motywowania innych oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, która pozwoli Ci podejść do swoich uczniów w sposób nader „ludzki”.

W trakcie dwusemestralnych studiów poznasz najnowsze trendy w uczeniu się i nauczaniu języków obcych i języka polskiego jako obcego i drugiego.

Nasz program studiów został stworzony przez kluczowych specjalistów, dydaktyków, praktyków, autorów programów nauczania i podręczników oraz doświadczonych nauczycieli i lektorów języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą. Nasze studia mają charakter wybitnie praktyczny i dobrze przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela i lektora języka polskiego jako obcego i drugiego.

Od kandydatów wymaga się ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) w zakresie filologii polskiej, neofilologii lub lingwistyki stosowanej ze specjalizacją nauczycielską. Studia mają charakter kwalifikacyjny i są zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwenci uzyskują kompetencje do skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą, na wszystkich etapach edukacyjnych, także w prywatnych szkołach językowych oferujących nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych,          nowoczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, wdrażania najnowszych trendów w uczeniu się i w nauczaniu języków obcych. Po ukończeniu Nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego istnieją szerokie możliwości zatrudnienia, m. in. jako nauczyciele języka polskiego jako drugiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie edukacyjnym, nauczyciele języka polskiego jako obcego na szkołach językowych w Polsce i za granicą, nauczyciele języka polskiego jako odziedziczonego w środowiskach polonijnych za granicą, lektorzy języka polskiego jako obcego na uczelniach zagranicznych, egzaminatorzy w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego i drugiego, metodycy w zakresie języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą, animatorzy rozwoju językowego w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Skontaktuj się z nami:
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl
tel.: +48 608 670 533
www.wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…