Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Zarządzanie projektami zmian organizacyjnych

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Zmian Organizacyjnych mają na celu przygotowanie absolwentów do realizacji złożonych zadań wdrożeniowych w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach i organizacjach niekomercyjnych. Oferta edukacyjna skierowana jest do kierowników, specjalistów oraz pracowników w zakresie zwinnego zarządzania (AGILE PM) oraz kreowania zmian organizacyjnych. Program jest dedykowany dla trenerów i konsultantów pragnących zdobyć nowe umiejętności zawodowe.  Kandydaci powinni posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.

Studia trwają dwa semestry i będą realizowane w systemie blended learning, łączącym tradycyjną naukę z edukacją zdalną. Wybrany sposób kształcenia wyróżnia się dużą skutecznością i elastycznością. Wykorzystanie innowacyjnych metod aktywizujących pozwala dostosować treści kształcenia do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych zapewnia dostęp do platform edukacyjnych e-Wszechnica oraz Webex Meetings.

 

Studia umożliwiają przygotowanie się do otrzymania certyfikatu Change Management Foundation oraz AGILE PMBA, zgodnie z standardami międzynarodowymi. Proces certyfikacji przeprowadza wyspecjalizowany dział Wszechnicy Edukacyjnej, oferujący szkolenia oraz doradztwo personalne. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z zarządzaniem rozwojem organizacji (Organization Development; OD) oraz metodyką rozwoju nowych produktów (New Product Development; NPD).

Forma ukończenia studiów podyplomowych: praca dyplomowa w formie projektu połączona z obroną projektu.

Opłaty certyfikatu dla Wszechnicy Edukacyjnej: firmy zapewniającej proces certyfikacji

Cena z VAT certyfikatu         AgilePM® Foundation / AGILEPM® FOUNDATION: 1090 PLN

Cena z VAT certyfikatu         AgileBA® Foundation / AGILEBA® FOUNDATION: 1090 PLN

Cena z VAT certyfikatu         Change Management™ Foundation / CHANGE MANAGEMENT™ FOUNDATION: 1090 PLN

Opłata za sem. I: 3 500

Opłata za sem. II: 3 500

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…