Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w środowisku pracy , to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników  zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w środowisku pracy , to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników  zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy.

 TEMATYKA MODUŁOWEGO PROGRAMU dokształcania zawodowego :
    • wybrane regulacje prawne z zakresu BHP w środowisku pracy,
    • działalność Służby BHP i Ppoż. w środowisku pracy,               
    • ochrona przeciwpożarowa, eliminacja zagrożeń  i ewakuacja ludzi ze strefy zagrożeń pożarowych,
    • identyfikacja, ocena skutków i likwidacja czynników zagrożeń w środowisku pracy,
   
ochrona środowiska pracy i przeciwdziałanie zniszczeniom oraz przywracanie właściwych parametrów środowiska zgodnie z przepisami
    • kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków w środowisku pracy,
    • dydaktyka szkolenia pracowników z zakresu BHP w środowisku pracy,
    • zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy.
    • wspomaganie komputerowe działalności Służby  BHP i Ppoż. w środowisku pracy.

STANOWISKA PRACY –  bezpośrednie po ukończeniu studium z zakresu BHP:   

• pracownik służby BHP • Inspektor ds. BHP • Starszy Inspektor ds. BHP ,
• wykładowca różnych form szkolenia z dziedziny BHP dla pracowników zakładów pracy,
• dalsze awansowanie po min. 1 roku pracy w działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studiując u nas poznacie praktycznie zasadę nauczania → łączenia teorii z praktyką.

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości