Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w środowisku pracy , to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników  zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku pracy, to działalność związana z ochroną zdrowia i życia pracowników zakładów pracy poprzez zapewnienie im bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków w środowisku i na stanowisku pracy zawodowej, ale to także niezależna dziedzina nauki zajmująca się projektowaniem i doskonaleniem oraz wdrażaniem odpowiednio bezpiecznych i higienicznych oraz komfortowych warunków pracy. 

Podyplomowe studia Bezpieczeństwo i higiena pracy przygotowują specjalistów z dziedziny spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych instytucjach, w których wdrażane są zarządzenia z obszarów szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu studium absolwenci mogą pracować jako inspektorzy ds. BHB, wykładowcy różnych form szkolenia z dziedziny BHP, specjaliści służb BHP.

Program studiów zorientowany jest na aspekty kształcenia praktycznego, takie jak: regulacje prawne z zakresu BHP w środowisku pracy, działalność Służb BHP i Ppoż. w środowisku pracy, ochrona przeciwpożarowa, eliminacja zagrożeń  i ewakuacja ludzi ze strefy zagrożeń pożarowych, identyfikacja, ocena skutków i likwidacja czynników zagrożeń w środowisku pracy, ochrona środowiska pracy i przeciwdziałanie zniszczeniom oraz przywracanie właściwych parametrów środowiska zgodnie z przepisami, kształtowanie bezpiecznych i ergonomicznych warunków w środowisku pracy, dydaktyka szkolenia pracowników z zakresu BHP w środowisku pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym w środowisku pracy czy wspomaganie IT działalności Służby  BHP i Ppoż. w środowisku pracy.

Koszty:
150,00 zł – opłata wpisowa
 

Nie czekaj dłużej i zacznij nową ścieżkę kariery!

Skontaktuj się z nami:
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl
tel.: +48 608 670 533
www.wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…