Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Edukacja przedszkolna

Studia trwają 3 semestry (350 godzin) i odbywają się w trybie zaocznym, dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio – niedzielnym. Słuchacz studiów podyplomowych jest również zobowiązany do odbycia 150 godzin praktyki.

Edukacja przedszkolna to studia adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Jest to również propozycja dla osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Studia przygotowują do realizacji zadań nauczyciela przedszkola w zreformowanym systemie oświaty. Mają profil poznawczo-kompetencyjny, oparty na dwóch blokach zajęć obejmujących: teoretyczne podstawy edukacji dziecka w wieku przedszkolnym oraz zajęcia praktyczne.

Absolwent studiów podyplomowych - edukacja przedszkolna posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nowoczesnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, m.in. planowania i organizowania procesu wychowawczo – dydaktycznego, stwarzania warunków sprzyjających zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  • diagnozowania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym;
  • stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach;
  • budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  • wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijania umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  • kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  • prowadzenia dodatkowych zajęć kompensacyjnych i socjoterapeutycznych wspomagających rozwój dziecka;
  • podejmowania współpracy z rodzicami, instytucjami i środowiskiem lokalnym oraz rozwijania umiejętności społecznych dzieci.

Studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej poszerzają podstawowy zasób wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz przedmiotów specjalizacyjnych, obejmują także zajęcia praktyczne w szkole i przedszkolu.

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4600 zł lub dwie raty po 1600 zł i jedna rata 1400 zł

Kierownik studiów: dr Genowefa Pańtak

Kontakt: pantak.genowefa@gmail.com

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w badaniu EUROSTUDENT. Jest to…
Czwarte „TOTALNE DYKTANDO” z języka rosyjskiego odbyło się w naszej…