Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Ekonomika i organizacja turystyki, hotelarstwa i gastronomii

Studia adresowane są dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa itp., pracowników administracji rządowej i samorządowej, kadry menadżerskiej, pracowników gospodarki turystycznej, hoteli, biur podróży, ośrodków wypoczynkowych, lokalnych i regionalnych ośrodków informacji turystycznej i pracowników obsługujących ruch turystyczny. Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat).

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu:

  • współczesnego hotelarstwa w Polsce i na świecie, organizacji i zarządzania turystyką w Polsce i UE, marketingu w hotelarstwie, turystyce, gastronomii i rekreacji,
  • nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych w turystyce i hotelarstwie,
  • produktu turystycznego lokalnego i regionalnego.

Po ukończeniu słuchacze uzyskują podniesienie kwalifikacji fachowych i uatrakcyjniają posiadaną wiedzę. Są to także studia dla planujących podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…