Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Glottodydaktyka

Studia: podyplomowe
Tryb: niestacjonarne
Czas trwania studiów: 3 semestry
Język wykładowy: język polski

Studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki są adresowane do osób, które zamierzają uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Cudzoziemcy stanowią coraz większą grupę słuchaczy w szkołach językowych i placówkach oświatowych, silnie zaznaczają swoją obecność w wielu branżach na polskim rynku pracy, dlatego obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych lektorów i nauczycieli języka polskiego.

W trakcie studiów uczestnik pozna psychologiczne i pedagogiczne podstawy glottodydaktyki, metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, przekona się, jak wykorzystywać znajomość kultury i literatury polskiej w procesie nauczania języka, zgłębi zasady funkcjonowania państwowego systemu testowania, oceniania i certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Będzie miał okazję przekonać się, jak powinna przebiegać lekcja języka polskiego jako obcego dostosowana do wieku i poziomu językowego słuchaczy. Pozna nowoczesne technologie wykorzystywane we współczesnej glottodydaktyce. Zobaczy w praktyce, jak skutecznie komunikować się w środowisku wielokulturowym i wielojęzykowym, wykorzystując do tego różne kanały i techniki komunikacyjne. 

 
Program studiów obejmuje przedmioty, które pozwalają przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2): 
 
- Psychologiczne i pedagogiczne podstawy glottodydaktyki,
- Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych,
- Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego,
- Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Doświadczenia migracyjne,
- Komunikacja międzykulturowa w grupie różnorodnej kulturowo i językowo,
- Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego,
- Nowoczesne technologie w edukacji językowej,
- Ocenianie, testowanie i certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego,
- Praca z dorosłymi w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Praca z dziećmi w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Praktyki glottodydaktyczne.
 
Studia są nastawione na doskonalenie przez słuchacza umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, pogłębianie wiedzy o charakterze metodycznym. Dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, pracujący w placówkach oświatowych, szkołach wyższych, szkołach językowych, a także koordynatorzy specjalistycznych kursów językowych w korporacjach.

Niestacjonarne studia podyplomowe: glottodydaktyka

Język polski uznawany jest — obok chińskiego — za jeden z najtrudniejszych języków świata. Wywodzi się z języka praindoeuropejskiego zachodniosłowiańskiego, z dialektu lechickiego. W jego dziejach można wyróżnić 3 etapy: używany do XVI wieku język staropolski, średniopolski stosowany do połowy XVIII wieku oraz wykorzystywany do 1939 roku język nowopolski. Obecnie używamy języka współczesnego, który cały czas ewoluuje i jest wzbogacany o nowe słownictwo — głównie pochodzące z zapożyczeń z innych języków. Nie oznacza to jednak, że stał się on bardziej przyjazny cudzoziemcom, którzy nadal muszą korzystać z kursów, aby się go nauczyć. Wszechnica Polska oferuje słuchaczom studia podyplomowe glottodydaktyka, przygotowujące do nauczania języka polskiego, jako obcego.

Dlaczego język polski jest dla obcokrajowców tak trudny?

Podstawy polskiego są trudne nawet dla naszych rodaków — głównie, jeśli chodzi o ortografię i interpunkcję, koniugację oraz deklinację. Zdrobnienia, konieczność używania zaimków czy zasady stosowania liter takich jak ą, ę, ć są dla cudzoziemców nie tylko niezrozumiałe, ale też ciężkie do przyswojenia. Jednak wielu z nich — na przykład ze względu na podejmowaną w naszym kraju pracę musi opanować polski choćby w podstawowym zakresie. Studia podyplomowe glottodydaktyka mają za zadanie przygotować słuchaczy do skutecznego, a jednocześnie ciekawego nauczania języka polskiego wszystkich obcokrajowców, którzy chcieliby posługiwać się nim na różnych poziomach zaawansowania.

Chcesz pokazać innym piękno języka polskiego? Zostań słuchaczem glottodydaktyki we Wszechnicy Polskiej

Nauczanie języka polskiego obcokrajowców to zupełnie inny proces niż prowadzenie klasycznych lekcji w szkole. Aby dobrze przekazać wszystkie informacje, należy nie tylko doskonale orientować się we wszystkich zawiłościach rodzimej ortografii, interpunkcji, ale też poznać psychologiczne czy pedagogiczne podstawy samej glottodydaktyki. Studia prowadzone w trybie zajęć niestacjonarnych przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako obcego z dziećmi, młodzieżą, a także dorosłymi. Dzięki zapoznaniu się z metodologią nauczania oraz nowoczesnymi technologiami w edukacji językowej studenci zyskają niezbędne narzędzia do efektywnego przekazywania wiedzy swoim uczniom. Zapraszamy!

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Szanowni Studenci i Szanowni Kandydaci, Wraz ze zmianą nazwy Uczelni…
Koło naukowe PAEDAGOGICA zaprasza dnia 9.06. o godz. 19.00 na…