Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Glottodydaktyka

Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie glottodydaktyki są adresowane do osób, które zamierzają uczyć cudzoziemców języka polskiego jako obcego. Cudzoziemcy stanowią bowiem coraz większą grupę słuchaczy w szkołach językowych i placówkach oświatowych, silnie zaznaczają swoją obecność w wielu branżach na polskim rynku pracy, dlatego obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie na wykwalifikowanych lektorów i nauczycieli języka polskiego. W trakcie studiów uczestnik pozna psychologiczne i pedagogiczne podstawy glottodydaktyki, metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, przekona się, jak wykorzystywać znajomość kultury i literatury polskiej w procesie nauczania języka, zgłębi zasady funkcjonowania państwowego systemu testowania, oceniania i certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. Będzie miał okazję przekonać się, jak powinna przebiegać lekcja języka polskiego jako obcego dostosowana do wieku i poziomu językowego słuchaczy. Pozna nowoczesne technologie wykorzystywane we współczesnej glottodydaktyce. Zobaczy w praktyce, jak skutecznie komunikować się w środowisku wielokulturowym i wielojęzykowym, wykorzystując do tego różne kanały i techniki komunikacyjne. 

 
Program studiów obejmuje przedmioty, które pozwalają przygotować się do pracy lektora języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2): 
- Psychologiczne i pedagogiczne podstawy glottodydaktyki,
- Kultura języka polskiego i normy zachowań językowych,
- Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego,
- Literatura w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Doświadczenia migracyjne,
- Komunikacja międzykulturowa w grupie różnorodnej kulturowo i językowo,
- Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego,
- Nowoczesne technologie w edukacji językowej,
- Ocenianie, testowanie i certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego,
- Praca z dorosłymi w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Praca z dziećmi w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
- Praktyki glottodydaktyczne.
 
Studia są nastawione na doskonalenie przez słuchacza umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, pogłębianie wiedzy o charakterze metodycznym. Dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy (metodycy i nauczyciele języka polskiego jako obcego) pracujący w placówkach oświatowych, szkołach wyższych, szkołach językowych, a także koordynatorzy specjalistycznych kursów językowych w korporacjach.

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…