Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Glottodydaktyka

Nauczanie języka polskiego jako obcego to coraz bardziej atrakcyjna działalność zawodowa zapewniająca pewną i rozwojową pracę. Wzrastająca liczba osób uczących się polszczyzny jako języka obcego i drugiego sprawia, iż wykwalifikowani specjaliści w zakresie nauczania naszego języka cudzoziemców i osób z doświadczeniem migracji są obecnie szczególnie poszukiwani na edukacyjnym rynku pracy. Uzyskanie dobrego wykształcenia nauczycielskiego i lektorskiego tożsame jest z otwarciem na różnorodność współczesnego świata oraz pasją jego odkrywania. W pracy z osobami reprezentującymi różne kultury szczególnie ceniona jest wrażliwość oraz kompetencje międzykulturowe i psychospołeczne.  Współcześni nauczyciele i lektorzy języka polskiego jako obcego i drugiego to osoby rozwijające się przez całe życie i motywujące innych do pracy nad sobą. Nasze studia podyplomowe przygotowują do podjęcia tych wyzwań.

Decydując się na studia podyplomowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej uzyskasz uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Dowiesz się, jakich metod i technik pracy używać, by wspierać efektywny rozwój językowy swoich uczniów i studentów. Odkryjesz tajniki motywowania innych oraz zdobędziesz wiedzę w zakresie psychologii i pedagogiki, która pozwoli Ci podejść do swoich uczniów w sposób nader „ludzki”.

Absolwenci uzyskują kompetencje do skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w kraju i za granicą, na wszystkich etapach edukacyjnych, także w prywatnych szkołach językowych oferujących nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych, nowoczesnego nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, wdrażania najnowszych trendów w uczeniu się i w nauczaniu języków obcych. Po ukończeniu Nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego istnieją szerokie możliwości zatrudnienia, m. in. jako nauczyciele języka polskiego jako drugiego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych w polskim systemie edukacyjnym, nauczyciele języka polskiego jako obcego na szkołach językowych w Polsce i za granicą, nauczyciele języka polskiego jako odziedziczonego w środowiskach polonijnych za granicą, lektorzy języka polskiego jako obcego na uczelniach zagranicznych, egzaminatorzy w systemie certyfikacji języka polskiego jako obcego i drugiego, metodycy w zakresie języka polskiego jako obcego i drugiego w Polsce i za granicą, animatorzy rozwoju językowego w placówkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Koszty:
150,00 zł – opłata wpisowa
4500,00zł – opłata za studia (możliwość płatności w ratach - 2250,00 zł./semestr)

Nie czekaj dłużej i zacznij nową ścieżkę kariery!

Skontaktuj się z nami:
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl
tel.: +48 608 670 533
www.wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…