Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kwalifikacyjne trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresowane są do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz w szkole podstawowej w klasach od 1 do 3. Prowadzone przez nas studia podyplomowe spełniają wszystkie standardy i efekty kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, z uwzględnieniem przygotowania merytorycznego nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej, jako przygotowanie do integracji treści nauczania języka obcego.

Słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę oraz kompetencje z zakresu metod oraz technik nauczania języka angielskiego. Mają oni możliwość rozwijania swoich kompetencji pedagogicznych i wychowawczych poprzez doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej (stacjonarnej – 2 zjazdy i zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex). Studia kończą się obroną dydaktycznego projektu empirycznego, powiązanego z towarzyszącymi kształceniu na uczelni praktykami nauczycielskimi, realizowanymi w szkołach. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie umożliwiające nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach od 1 do 3.

Od kandydatów/ek wymagane jest:
(a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
(b) przygotowanie pedagogiczne,
(c) znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (poziom B2 według ESOKJ)


Koszty:
150,00 zł – opłata wpisowa
4.650,00 zł – opłata za studia (możliwość płatności w ratach - 1350,00 zł./semestr)

Kierownik studiów: prof. ucz. dr hab. Adam Pomieciński

Nie czekaj dłużej i zacznij nową ścieżkę kariery!

Skontaktuj się z nami:
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl
tel.: +48 608 670 533
www.wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…