Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

KURS dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach państwowych lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego,a także poszerzenie wiedzy z zakresu prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

W ramach kursu Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu:

 • prawa gospodarczego publicznego - 12 godzin
 • prawa gospodarczego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych - 12 godzin
 • prawa pracy  - 8 godzin
 • prawa rynku kapitałowego - 8 godzin
 • podstaw ekonomii - 12 godzin
 • podstaw zarządzania - 10 godzin
 • finansów przedsiębiorstw - 10 godzin
 • rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych - 10 godzin
 • zasad ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie - 8 godzin
 • prawa gospodarczego Unii Europejskiej - 10 godzin
 • pozostałe godziny poświęcone będą utrawalaniu materiału, w celu gruntownego przygotowania do egzaminu państwowego.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy:

 • członków zarządów spółek,
 • pracowników dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
 • pracowników naczelnych i terenowych organów administracji państwowej,

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3 w Warszawie.

Czas trwania kursu:

 • 10 dni
 • 110 godzin lekcyjnych kursu
 • Zajęcia w soboty i niedziele - od godz. 9.00

Cena szkolenia

 • 3000 zł brutto /zwolnione z VAT– koszt uczestnictwa jednej osoby
 • 850 zł – koszt egzaminu państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa

W cenie szkolenia:

 • koszty przeprowadzenia zajęć - wykłady, konsultacje, materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia kursu
 • cena nie obejmuje zakwaterowania oraz opłaty egzaminacyjnej, dotyczącej państwowego egzaminu na członka organów nadzorczych

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…