Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

KURS dla kandydatów
na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego oraz zdanie egzaminu państwowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. W ramach 110 – godzinnego kursu Uczestnicy poznają także odpowiedzi na pytania znajdujące się bazie przykładowych pytań egzaminacyjnych zamieszczonej na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zapraszamy:

  • członków zarządów spółek,
  • pracowników dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
  • pracowników naczelnych i terenowych organów administracji państwowej,
  • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministra Skarbu Państwa.

Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe.

Cena szkolenia

  • 1 800 zł brutto /zwolnione z VAT/ – koszt uczestnictwa jednej osoby
  • 850 zł – koszt egzaminu państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa

W cenie szkolenia:

  • koszty przeprowadzenia zajęć
  • aktualna treść aktów prawnych na pendrivie
  • publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych,
  • imienny certyfikat ukończenia kursu.

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości