Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Technika, informatyka
i technologia informacyjna dla nauczycieli

Studia podyplomowe techniki, informatyki i technologii informacyjnych dla nauczycieli adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich i licencjackich), pracujących w szkołach, placówkach edukacyjnych oraz wszystkich, którzy posiadają uprawnienia pedagogiczne i z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje.

Program studiów realizowany jest w ciągu 3 semestrów (350 godzin). Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w systemie sobotnio – niedzielnym.
Studia zorientowane są na podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej zainteresowanych osób, co pozwoli przygotować nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów technika, informatyka i technologia informacyjna a także stworzy możliwość poprawienia dotychczasowego stylu pracy oraz podjęcie nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu techniki, informatyki i technologii informacyjnej.

DOKUMENT UZYSKANY PRZEZ ABSOLWENTA
„Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych."

DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów podyplomowych nadaje uprawnienia do nauczania techniki, informatyki i technologii informacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednocześnie umożliwia włączenie informatyki do nauczania przedmiotów, które są związane z podstawowymi kwalifikacjami nauczyciela, jak również wykorzystanie wiedzy technicznej do nauczania tych przedmiotów.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

TEMATYKA ZAJĘĆ

BLOK TECHNIKA:

 • zastosowania systemów komputerowych w technice
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • nauka o materiałach
 • podstawy mechatroniki
 • grafika inżynierska
 • nowoczesne technologie wytwarzania
 • technika a ochrona środowiska
 • maszyny i urządzenia użytkowe
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • dydaktyka techniki

BLOK INFORMATYKA:

 • architektura komputerów i systemy operacyjne
 • sieci komputerowe
 • programy użytkowe
 • języki programowania
 • algorytmy i struktury danych
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • edukacja na odległość
 • dydaktyka informatyki
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka dydaktyczna

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4800 zł lub dwie raty po 1650 zł i jedna rata 1500 zł

Kierownik studiów: dr Jadwiga Wicińska

kontakt: jwicinska@gmail.com

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w badaniu EUROSTUDENT. Jest to…
Czwarte „TOTALNE DYKTANDO” z języka rosyjskiego odbyło się w naszej…