Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wycena nieruchomości

WEŹ SWÓJ LOS W SWOJE RĘCE

ZDOBĄDŹ WOLNY ZAWÓD

Studia trwają 2 semestry (285 godzin) i odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w trybie sobotnio-niedzielnym i adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (absolwentów studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich), które pragną zdobyć dodatkowe kwalifikacje a wolny zawód rzeczoznawcy majątkowego mogą wykonywać obok wykonywanej pracy etatowej lub zamiast niej.

Świadectwo ukończenia studiów, po odbyciu praktyki zawodowej, umożliwia przystąpienie do organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa egzaminu państwowego i uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości, w tym dotyczącej m.in. najnowszych uregulowań prawnych, zagadnień ekonomiczno-finansowych, wybranych elementów budownictwa i kosztorysowania, co gwarantuje zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną egzaminu dającego uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. 2014 poz. 826). Program studiów został dodatkowo wzbogacony o zagadnienia praktyczne związane z wykonywaniem zawodu. Dzięki temu absolwenci po odbyciu praktyk i uzyskaniu licencji państwowej będą gotowi do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Wśród naszych wykładowców są pracownicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Absolwenci studiów, oprócz wykonywania zawodu rzeczoznawcy na własny rachunek, mogą pracować jako pracownicy instytucji samorządowych, banków, konsultanci, doradcy inwestycyjni, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów, administratorów budynków, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Mogą również podjąć dowolną pracę w innych zawodach związanych z nieruchomościami.

Nadzór merytoryczny nad programem i procesem kształcenia sprawuje prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Cymerman.

Wpisowe: 150 zł

Czesne: jednorazowo 4800 zł lub dwie raty po 2400 zł

Kierownik studiów: mgr Lesław Kula

kontakt: wycena@wszechnicapolska.edu.pl

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

Pełna oferta studiów podyplomowych:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…