Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

w dniach 11 i 14 maja zajęcia z Panem profesorem Michałem Bilińskim zostają odwołane.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Przed obroną należy złożyć komplet następujących dokumentów:
- praca dyplomowa – 2 egzemplarze
- praca na płycie CD (format pdf niezawierający skanów)
 - uzupełniona karta obiegowa i jej załączniki (dostępna na stronie internetowej Uczelni, zakładka studenci - druki do pobrania - druki-karta obiegowa obrona)
 - 4 szt. zdjęć wymiary 4,5 x 6,5 (jedno zdjęcie podpisane)

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, składają podanie do Dyrektora Instytutu (za pośrednictwem Dziekanatu) i dodatkowo załączają 1 fotografię oraz wnoszą opłatę w wysokości 40 zł za każdy język.

Kwestura rozlicza obiegówkę wyłącznie na podstawie poświadczenia (stempla) z Dziekanatu i zaksięgowanych wpłat.

Terminy konkretnych egzaminów licencjackich/magisterskich zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w zakładce   „Seminaria dyplomowe i obrony – terminy obron”.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy informacje na ten temat w dokumencie "RODO informacja ogólna (Kliknij tutaj,aby pobrać dokument)" spełniając obowiązek informacyjny.


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie jako jednostkę prowadzącą studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców
w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.

Decyzja MSWiA


Drodzy Studenci!

Z ogromną radością informujemy, że przy Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie zostaje uruchomione Studenckie Koło Naukowe PRAWNE PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. Jest to inicjatywa naszych studentów Iwony Ortyl, Edyty Kuźmińskiej i Diany Błaszczyk oraz Pana dr Jana Znajdka – opiekuna koła.👍😊

Wszystkich zainteresowanych chcących rozwijać swoją wiedzę na temat problemów bezpieczeństwa wewnętrznego i sposobów ich uregulowania przez prawo, a także uczestniczyć w zebraniach Koła zapraszamy do kontaktu z dr Znajdkiem. Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem Koła.


ROZSZERZENIE WSPÓŁPRACY ERASMUS PLUS

.Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie rozszerzyła współpracę Erasmus plus o Uczelnie z Rosji, Ameryki Łacińskiej oraz z Bliskiego Wschodu. Podpisaliśmy umowy międzyinstytucjonalne z Państwowym Instytutem Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie, Narodowym Uniwersytetem Kolumbii w Bogocie, Narodowym Uniwersytetem Arturo Jauretche w Buenos Aires oraz Jordańskim Uniwersytetem Nauki i Technologii w Irbid.

Wszechnica Polska University in Warsaw enchanced its Erasmus plus cooperation with the Universities from Russia, Latin America and The Middle East. We signed interinstitutional agreements with The Pushkin State Russian Language Institute in Moscow, The National University of Colombia in Bogota, The National University Arturo Jauretche in Buenos Aires and The Jordan University of Science and Technology in Irbid.


System obsługi zgłoszeń on-line

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów uruchamiamy formularz pozwalający on-line zgłaszać sprawy związane z tokiem studiowania.
Kliknij tutaj, aby przejść do systemu zgłoszeń on-line


Sprawozdanie z badań pt.:
„Opinie studentów na temat zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni”.
Dokument jest dostępny w Dziekanacie i Bibliotece Uczelni.


„TOTALNE DYKTANDO” Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Kliknij tutaj i zapoznaj się z relacją z wydarzenia
(wewnątrz tekst dyktanda)
 


Adresy mailowe wykładowców - e-mail


Sieć WI-FI
Bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów uczelni jest zapewniony w następujących lokalizacjach:

  • Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Pl. Defilad 1
  • Budynek dydaktyczny, ul. Karmelicka 10

UCZELNIANA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
pok. 832 „A" PKiN VIII piętro
w godz. 8.00 – 16.00

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości