Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Porozumienie o współpracy

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy: Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą w Warszawie, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, reprezentowaną przez prof. dr. Zdzisława Gajewskiego – Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie z siedzibą przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa, reprezentowanym przez Tomasza Sieradza – Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad współpracy Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
I tak Porozumienie o współpracy ustala, m.in. że: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie deklaruje współpracę w zakresie:
a) organizowania wspólnych działań i przedsięwzięć, w tym wydarzeń promujących przedsiębiorczość;
b) wymiany informacji o sytuacji na mazowieckim rynku pracy;
c) upowszechniania informacji zawodowych, udostępnionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
d) upowszechniania poprzez zróżnicowane kanały informacyjne (newsletter, internetowa, grupy dyskusyjne) wśród zainteresowanych osób i instytucji informacji dotyczących usług i inicjatyw realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie;
e) wizyt roboczych, służących wzajemnej wymianie doświadczeń związanych z pracą
na konkretnych narzędziach oraz metodologii.

Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie deklaruje współpracę w zakresie:

a) organizowania wspólnych działań i przedsięwzięć, w tym wydarzeń promujących przedsiębiorczość;

b) wymiany informacji o sytuacji na mazowieckim rynku pracy, w tym informacji
o bezrobociu absolwentów szkół wyższych wg kierunków kształcenia;

c) wsparcia studentów i absolwentów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej
w Warszawie w podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez prowadzenie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, w tym z zakresu przedsiębiorczości;

d) upowszechniania informacji zawodowych;

e) upowszechniania poprzez zróżnicowane kanały informacyjne (strona internetowa, biuletyn Mazowiecki Rynek Pracy, mailing) wśród zainteresowanych osób i instytucji informacji dotyczących inicjatyw i usług realizowanych przez Wszechnicę Polską Szkołę Wyższą w Warszawie.

f) współpracy w ramach usług EURES skierowanych do absolwentów w zakresie: informacji dotyczących pracy wakacyjnej, staży i wolontariatu w krajach Unii Europejskiej oraz międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Niniejsze Porozumienie o współpracy sprzyjać będzie zakresowi pomocy udzielanej studentom oraz absolwentom naszej  uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie w skutecznym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie służyć będzie również wspieraniu postaw proaktywnych  i przedsiębiorczych społeczności akademickiej a także eksponowaniu idei samozatrudnienia i korzyści stąd wynikających.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości