Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Filologia hiszpańska

Studia stacjonarne:

U W A G A   G R U P A   FH-KJD21

Dnia 5.03.2021 r. (piątek) nie odbęda się zajęcia na Webex z mgr M. Kolendą. W ramach tych zajęć zostaną zamieszczone dla Państwa materiały na e-Wszechnicy.

Studia niestacjonarne:

 

U W A G A   S E M E S T R   0   GRUPA FHZ01

W dniach 6-7.03.2021 r. nie odbędą się zajęcia z mgr Zarkadas. Zajęcia zostana odrobione. o terminie zostanie Państwo poinformowani w następnym komunikacie.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zarządzenie Rektora nr 1/2021
Zarządzenie Rektora nr 23/2020