Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Komunikat

Przed obroną należy złożyć komplet następujących dokumentów:
- praca dyplomowa – 2 egzemplarze
- praca na płycie CD (format pdf niezawierający skanów)
 - podanie o dopuszczenie do egzaminu,
 - uzupełniona karta obiegowa i jej załączniki
 - 4 szt. zdjęć wymiary 4,5 x 6,5 (jedno zdjęcie podpisane)

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, składają podanie do Dyrektora Instytutu (za pośrednictwem Dziekanatu) i dodatkowo załączają 1 fotografię oraz wnoszą opłatę w wysokości 40 zł za każdy język.

Kwestura rozlicza obiegówkę wyłącznie na podstawie poświadczenia (stempla) z Dziekanatu i zaksięgowanych wpłat.

Przy odbiorze dyplomu absolwent zwraca legitymację studencką.

Terminy egzaminów licencjackich/magisterskich zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w zakładce   „Seminaria dyplomowe i obrony”.

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Rekomendacje dotyczące zasad przeprowadzania letniej sesji…
Zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 25 maja 2020r.