Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

2013

ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Wspomaganie dziecka we wczesnych okresach rozwoju"

w dniu 17 KWIETNIA 2013 roku

Katedra Pedagogiki Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie przy udziale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Moje Bambino i Instytutu Komeńskiego organizują konferencję naukową na temat: Wspomagania dziecka we wczesnych okresach rozwoju.

Zapraszamy do udziału pracowników naukowych i studentów wymienionych uczelni oraz nauczycieli przedszkoli i szkół, w których studenci Wszechnicy Polskiej realizują praktyki pedagogiczne.

Konferencja odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) w godzinach od 10.00 do 15.00 w auli nr 1032 (piętro X) w Pałacu Kultury Nauki w Warszawie.

Studenci Wszechnicy Polskiej, szczególnie kierunku Pedagogika, którzy chcą uczestniczyć w konferencji proszeni są o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej na adres e-mail: katedra.pedagogiki@wszechnicapolska.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny i uhonorowany zostanie certyfikatem oraz wpisem do Suplementu, jako dodatkowe osiągnięcie studenta.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa książek i pomocy dydaktycznych przydatnych do pracy z dzieckiem (z możliwością zakupu lub zamówienia).

Program:

 • Prof. dr hab. Janusz Szymborski, Wszechnica Polska, Aspekty zdrowotne wspomagania rozwoju małego dziecka.
 • Mgr Monika Rościszewska-Woźniak, prezes Instytutu Komeńskiego w Warszawie Współpraca z rodzicami we wczesnej edukacji.
 • Prof. dr hab. K. J. Zabłocki; UKSW; Udział rodziny we wczesnym wspomaganiu małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Mgr Agnieszka Skorodzień; Akademia Moje Bambino; Pomoce dydaktyczne wspomagające pracę nauczyciela i terapeuty w rozwoju małego dziecka.
 • Dr Danuta Al-Khamisy, Akademia Pedagogiki Specjalnej; Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w edukacji włączającej w przedszkolu.
 • Dr Ewa Słodownik-Rycaj, Wszechnica Polska; Wspomaganie dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego.
 • Mgr Joanna Przybylska, Wszechnica Polska; Wyrównywanie szans edukacyjnych na progu szkoły.
 • Dr M. Januszewska-Warych, Wszechnica Polska; Terapeutyczne walory muzyki w pracy z dziećmi (wg projektu Tadeusza Natansona).

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„60 LAT POLSKIEGO ZAANGAŻOWANIA - NOWE WYZWANIA MISJI POKOJOWYCH"
w dniu 20 KWIETNIA 2013 r.

Rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie i Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „60 LAT POLSKIEGO ZAANGAŻOWANIA - NOWE WYZWANIA MISJI POKOJOWYCH".

CELEM KONFERENCJI JEST:

 • dokonać oceny dotychczasowego zaangażowania Polski w misje/operacje pokojowe;
 • określić perspektywiczne wyzwania i warunki zaangażowania Polski w misje pokojowe i operacje międzynarodowe w przyszłości;
 • upowszechnienie dotychczasowych dokonań Polski w misjach i operacjach pokojowych poprzez publikację pokonferencyjną;
 • przybliżyć problemy misji pokojowych środowisku Wszechnicy Polskiej i upowszechniać rolę Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ;

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

 • ewolucja uwarunkowań 60-letniej obecności w misjach pokojowych;
 • strategie zaangażowania w misje/operacje pokojowe, humanitarne i stabilizacyjne;
 • dowodzenie i zarządzanie w trakcie misji/operacji pokojowych
 • system szkolenia do misji – wyzwania i ewolucja;
 • problemy logistycznego zabezpieczenia udziału w misjach/operacjach;
 • charakter nowych wyzwań misji/operacji pokojowych i międzynarodowych;
 • wpływ misji międzynarodowych na współczesne oblicze Sił Zbrojnych RP.

UCZESTNICY KONFERENCJI

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się problemami misji pokojowych i międzynarodowych;
 • przedstawicieli instytucji organizujących i nadzorujących udział WP w misjach międzynarodowych;
 • weteranów misji/operacji pokojowych;
 • a także wszystkich zainteresowanych problematyką.

KOMITET NAUKOWY:

 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI – Wszechnica Polska (Warszawa)
 • dr hab. Jarosław GRYZ – Akademia Obrony Narodowej (Warszawa)
 • dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI – Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
 • dr Magdalena RZEMIENIEWSKA – Wszechnica Polska (Warszawa)
 • dr Józef FLIS – Wszechnica Polska (Warszawa)
 • dr Anna MILER – Akademia Marynarki Wojennej (Gdynia)
 • dr Krzysztof PASZKOWSKI – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (Warszawa)

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

 • dr Czesław MARCINKOWSKI - Wszechnica Polska (Warszawa)
 • dr Hieronim SZAFRAN - Wszechnica Polska
 • dr Marek OBRUSIEWICZ - Wszechnica Polska
 • mgr Bogdan ŚWIĄTEK - Wszechnica Polska
 • mgr Magdalena EL-GHAMARI - Wszechnica Polska
 • mgr Patrycja MAKOWSKA - Wszechnica Polska
 • Stefania KRZYŻANOWSKA - Wszechnica Polska

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2013 roku

WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres:

 • skrzyzanowska@wszechnica.edu.pl
 • marcinkowski.wot@wp.pl

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI:

KONFERENCJA organizowana jest w dniu 20 kwietnia 2013 roku

Miejsce Konferencji: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

Pl. Defilad, 1, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, aula 1032.

SPONSORZY:

SPONSOR MEDIALNY:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…