Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC?

  • certyfikaty TELC są honorowane przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej, co stwarza szansę szybszej i skuteczniejszej kariery zawodowej, ale przede wszystkim możliwość pełniejszego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym Europy i świata
  • jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2)
  • certyfikat TELC stanowi ujednolicone świadectwo znajomości języka obcego uznawane w krajach Unii Europejskiej
  • w Polsce egzaminy TELC są uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Ustawa o służbie cywilnej z dn.21.XI.2008 r.)oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (Rozp.MNiSzW z 26.IX.2016 r)
  • według obowiązujących efektów kształcenia absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie minimum B2 .Na podstawie certyfikatu telc student może być zwolniony z lektoratu lub egzaminu.
O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości