Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

O ośrodku

Powołane z dniem 1 listopada 2012, Ośrodek Nauczania Języków Obcych prowadzi nauczanie dwóch obowiązkowych przedmiotów na studiach I stopnia (licencjat). Są to:

  • język obcy – na sześciu kierunkach niefilologicznych
  • praktyczna nauka drugiego języka obcego – na kierunkach filologicznych.

Język obcy. Na lektoratach języka obcego studenci Wszechnicy Polskiej uczą się języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego, na różnych poziomach biegłości (określonych standardami Rady Europy w dokumencie „Europejski System Opisu Kształcenia Językowego”). Cały kurs to 120 godzin ćwiczeń, rozłożonych równomiernie na sześć semestrów. Studia zaoczne (niestacjonarne) część ćwiczeń realizują w systemie e-learning. Semestry I - V kończą się zaliczeniem na ocenę, natomiast semestr VI – egzaminem.

Praktyczna nauka drugiego języka obcego. Studenci uczą się języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego na różnych poziomach. Kurs obejmuje 120 godzin ćwiczeń, rozłożonych równomiernie na cztery semestry. Przedmiot realizowany jest w semestrach II – V. Na studiach zaocznych część ćwiczeń odbywa się w systemie e-learning. Semestry II i IV kończą się zaliczeniem na ocenę, natomiast semestr III i V – egzaminem.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…