Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

FSS Mobilności

O dofinansowanie w ramach FSS – Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni mogą ubiegać się polskie uczelnie wyższe – posiadające Kartę Uczelni Erasmusa.

Polska uczelnia może współpracować z dowolną liczbą uczelni lub innych instytucji partnerskich z Państw-Darczyńców, o ile ma podpisaną dwustronną umowę o współpracy. Umowa dwustronna będzie obligatoryjna.

Beneficjenci indywidualni (studenci i pracownicy) aplikują do swoich uczelni macierzystych: polscy studenci i pracownicy do polskich uczelni (wnioskodawców), studenci i pracownicy z krajów EOG-EFTA do uczelni w Państwach EOG-EFTA, w których są zarejestrowani/zatrudnieni i które posiadają dwustronną umowę o współpracy z wnioskodawcą (polską uczelnią).

Przy organizacji procesu rekrutacji, przygotowania indywidualnych beneficjentów do odbycia mobilności, raportowaniu indywidualnych beneficjentów do instytucji macierzystych będą miały zastosowanie procedury wypracowane w Programie Erasmus. Uczelnia macierzysta będzie odpowiedzialna za rekrutację, wybór, monitorowanie i raportowanie osób indywidualnych.

Czas trwania projektu

Kwalifikowalny czas trwania pojedynczego projektu mobilnościowego wynosi do 15 miesięcy – licząc od 1 lipca do końca września następnego roku.

Zasady finansowania

Koszty uprawnione

  • koszt podróży i ubezpieczenia dla uczestników indywidualnych,
  • koszty utrzymania za okres spędzony za granicą dla uczestników indywidualnych,
  • koszty organizacji mobilności poniesione przez uczelnię przyjmującą.

W latach 2015/2016 wymiana akademicka (studenci oraz pracownicy) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego będzie realizowana z uczelnią UNIVERSITY OF AGDER w Norwegii.

UNIVERSITY OF AGDER
Gimlemoen 25A, 4630 Kristiansand
NO-Norwegia
Erasmus Code: N KRISTIA01
EUC Number (Charta): 29646
www.uia.no

Do 31.03.2015 r. trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) w celu odbycia części studiów za granicą na Uniwersytecie w Agder (Norwegia) w semestrze zimowym 2015/16.

Wyjazdy w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) dotyczą studentów filologii angielskiej i niemieckiej.

Więcej informacji:

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

dr Katarzyna Gajewska
PKiN, p. VIII, pokój nr 832
kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl


Więcej informacji o Funduszu oraz jego możliwościach znaleźć można na stronie internetowej www.fss.org.pl

Informacje na temat zasad korzystania z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Operatora po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Profesorom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym, studentom oraz…
W związku przedłużającym się, ze względu na epidemię, zawieszeniem…