Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Mobilności pracowników

Do wyjazdu w ramach programu uprawnieni są pracownicy uczelni z Polski oraz z Państw-Darczyńców. Wymiana ta obejmuje następujące typy wyjazdów:

 • wyjazdy polskich nauczycieli akademickich do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli akademickich z Państw-Darczyńców do Polski w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wyjazdy polskich nauczycieli i pracowników administracyjnych do uczelni partnerskich z Państw-Darczyńców i przyjazdy nauczycieli i pracowników administracyjnych z Państw-Darczyńców do Polski w celu realizacji stażu towarzyszącego "work shadowing", udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę w danej dziedzinie.

Wysokość dofinansowania oraz stawki stypendiów dla pracowników*:

 • ryczałt dla pracowników polskich uczelni wyjeżdżających do Państw-Darczyńców:
  - 250 € za 1 dzień
  - 1250 € za 1 tydzień
  - 2100 € za 1 miesiąc
 • ryczałt dla pracowników uczelni Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski:
  - 150 € za 1 dzień
  - 750 € za 1 tydzień
  - 1250 € za 1 miesiąc

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

*Stypendium wyrażone jest w EUR, ale wypłacane będzie w PLN, wg kursu przeliczeniowego z dnia ogłoszenia konkursu.

Wyjazd dydaktyczny z dofinansowaniem z FSS powinien trwać 3 dni, w trakcie którego wykładowca jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 5 godzin dydaktycznych w przyjmującej uczelni partnerskiej w Norwegii.

W latach 2014/2015 wymiana akademicka (studenci oraz pracownicy) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego będzie realizowana z uczelnią UNIVERSITY OF AGDER w Norwegii.

UNIVERSITY OF AGDER
Gimlemoen 25A, 4630 Kristiansand
NO-Norwegia
Erasmus Code: N KRISTIA01
EUC Number (Charta): 29646
www.uia.no

Dokumenty do pobrania:


Więcej informacji o Funduszu oraz jego możliwościach znaleźć można na stronie internetowej www.fss.org.pl

Informacje na temat zasad korzystania z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Operator a po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Profesorom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym, studentom oraz…
W związku przedłużającym się, ze względu na epidemię, zawieszeniem…