Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

Mobilności studentów

Do wymiany studentów (studia I, II i III stopnia), uprawnieni są studenci z Polski i Państw-Darczyńców. Wymiana ta obejmuje następujące typy wyjazdów:

  • wyjazdy w celu realizacji okresu studiów od 3 do 12 miesięcy w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym,
  • wyjazdy na praktyki do współpracujących instytucji, firm lub organizacji na okres od 3 do 12 miesięcy, w jednym roku akademickim. Wyjazdom może towarzyszyć udział w intensywnym kursie językowym w kraju docelowym.

Wysokość dofinansowania oraz stawki stypendiów*:

  • miesięczna kwota grantu dla polskich studentów wyjeżdżających do Państwa-Darczyńcy na studia lub praktyki 800 € na miesiąc,
  • miesięczna kwota grantu dla studentów z Państw-Darczyńców przyjeżdżających do Polski na studia lub praktyki 600 € na miesiąc.

Dodatkowo: 500 € jako kwota ryczałtowa na koszty podróży i ubezpieczenia na osobę. Nie są wymagane faktury lub rachunki od beneficjentów indywidualnych (studentów i pracowników).

*Stypendium wyrażone jest w EUR, ale wypłacane będzie w PLN, wg kursu przeliczeniowego z dnia ogłoszenia konkursu.

W latach 2014/2015 wymiana akademicka (studenci oraz pracownicy) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego będzie realizowana z uczelnią UNIVERSITY OF AGDER w Norwegii.

UNIVERSITY OF AGDER
Gimlemoen 25A, 4630 Kristiansand
NO-Norwegia
Erasmus Code: N KRISTIA01
EUC Number (Charta): 29646
www.uia.no

Dokumenty do pobrania:


Więcej informacji o Funduszu oraz jego możliwościach znaleźć można na stronie internetowej www.fss.org.pl

Informacje na temat zasad korzystania z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Operatora po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Profesorom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym, studentom oraz…
W związku przedłużającym się, ze względu na epidemię, zawieszeniem…