Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Wydawnictwo

Wszechnica Polska od kilku lat wydaje ZESZYTY NAUKOWE o tematyce związanej z jedną dziedziną wiedzy, merytorycznie przygotowywane przez poszczególne katedry i zakłady Uczelni. Nauczyciele akademiccy publikują w ZESZYTACH wyniki swoich badań i przemyśleń. Materiały te są często wykorzystywane przez studentów w procesie dydaktycznym.

Wydawnictwa w poszczególnych latach:

Publikacje Wszechnicy Polskiej rok 2019

 

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

Prace badawcze studentów

pod redakcją Marty Sadowy
Rok wydania: 2019

 

 

KATALOG pism procesowych
nie tylko dla prawników

dr Katarzyna Gajewska
Rok wydania: 2019

 

 

Wywiad i kontwywiad gospodarczy

Materiały z konferencji naukowych

Zeszyty naukowe 1/2019

pod redakcją
Hieronima Szafrana i Jerzego Wojciecha Wójcika
Rok wydania: 2019

 

 

España y América Latina
– literatura, sociedad, lenguaje:
más allá del mainstream

edición a cargo
de la dra. Maja Zawierzeniec
 

Hiszpania i Ameryka Łacińska - literatura, społeczeństwo, język: poza głównym nurtem badań

Zeszyty naukowe 2/2019

pod redakcją dr Mai Zawierzeniec
Rok wydania: 2019

 

 


Wydawnictwa w poszczególnych latach:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…