Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ З НУЛЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 4 роки (8 семестрів)
Тип: заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська, англійська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврRekrutacja online


По закінченні нульового року студент оволодіє базовими знаннями англійської лексики і граматики. Зможе висловлювати свою думку, формулювати думки і прохання, а так само задавати питання в процесі обговорення. Студент буде в змозі впоратися з простими ситуаціями за кордоном, тобто запитати дорогу, зробити покупки, замовлення у барі чи ресторані. Також зможе визначити свої плани на майбутнє, описати свій досвід, біографію, резюме й інші дії в минулому часі. Двухсеместральный курс допоможе так само в спілкуванні англійською мовою в роботі в письмовій (короткі листи) та усній формі.

Матеріал буде охоплювати у тому числі такі граматичні розділи:

Відмінювання дієслів to be, to have. Відмінювання дієслів в часах: теперешньому (present simple, present continuous), минулому (past simple, past continuous, present perfect), майбутньому (future), конструкція to be going to. Конструкції ввічливого поводження. Модальні дієслова: must, have to, should, can, could, be able to. Умовні речення I та II типу. Порядкові та кількісні числівники. Ступені порівняння прикметників.

Буде вивчатися так само лексика наступних областей:

Країни, національності. Повсякденна діяльність. Кухня, харчування. Свята, відпочинок, спорт, хобі. Сім'я, персональні дані, особисте життя. Адреса, транспорт, подорожі, пейзаж, навколишнє середовище, місто і село. Зовнішній вигляд, одяг, кольори. Здоров'я, частини тіла, хвороби, настрій. Дні тижня, місяці, пори року, погода. Меблі для дому та житло. Професії, робота. Тварини.

Програма навчання включає в себе інтенсивне вивчення мови та лінгвістики - граматики, фонетики, історії мови; культурознавства - науки про культуру та історію англомовних країн, історії літератури, теорії і практики літературного перекладу і бізнес-перекладу. Викладаються також загальні знання з філософії, педагогіки, психології та методики викладання.

Вибір спеціалізації відбувається після закінчення підготовчого (нульового) курсу:


• Педагогічна (учительська) підготовка.


Ця спеціальність скерована до осіб, які добре підтримують діяльність у групі і прагнуть самореалізації у ролі вчителя, вихователя чи викладача іноземної мови. Випускники спеціальності набувають практичні уміння і компетентності, а також відповідну мовну і педагогічну підготовку для роботи учителем іноземної мови у дошкільних дитячих закладах, середній школі, у мовних школах. Впродовж навчання студенти проходять педагогічну практику у середній школі, під час якої вони мають змогу спостерігати за роботою учителя іноземної мови у класі, а також випробувати себе у цій ролі. Програма навчання містить філологічні дисципліни (практичний курс іноземної мови, мовознавство, літературознавство, історія країн мовного ареалу, тощо), а також дисципліни педагогічного циклу (дидактика, вступ до педагогіки, психологія, методика викладання іноземної мови, тощо).

• Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

• Переклад


Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів англійською та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику англійської мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти англійською мовою принаймні на рівні В2.

• НОВА ПРОПОЗИЦІЯ ! – ВИВЧЕННЯ ДВОХ МОВ


Двомовні студії скеровані передусім до осіб, котрі з успіхом працюють у міжнародному середовищі, та усвідомлюють сучасні тенденції на ринку праці. Програма нашої спеціалізації відповідає актуальним потребам працедавців і пропонує практичне вивчення двох мов з елементами культурознавства, літературознавства і мовознавства ареалу основної мови, яка вивчається. Вибір нашого напряму додатково запевнить розширення спеціальних знань, навичок і компетентностей у сфері переговорів, особистої комунікації, міжкультурної сприйнятливості.
У цій опції (мова + мова) студент самостійно вирішує, яку другу іноземну мову він бажає вивчати без попередньої підготовки. Пропоновані іноземні мови на вибір: іспанська, французька, німецька, португальська, російська, шведська, італійська, а також польська.
Необхідна умова – володіння англійською мовою на рівні В2


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…