Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська, французька
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Спеціальності: Педагогічна (учительська) підготовка, Мовна комунікація у бізнесі та управлінні, Переклад, Організація та обслуговування туристичного руху

Rekrutacja online

 


Французька філологія - це, насамперед, високий рівень практичних занять у поєднанні з розвитком навичок з різних професійних сфер, в залежності від обраної спеціальності. Заняття проводяться кращими лінгвістами та носіями мови. Початок навчання на факультеті французької філології передбачає знання французької мови на середньому рівні.

Романистика - хороший вибір для тих, хто бажає грубоко пізнати мову і культуру Франції. Програма навчання включає в себе інтенсивне вивчення іноземної мови, а також мовознавства, літератури, історії та культури даного мовного середовища. Це створює можливість отримати практичні навики, знання і компетенції, що перевищують стандарти традиційної філології.

Випускник, в залежності від обраної спеціальності, буде володіти цілим набором навичок, високо цінуються серед роботодавців. У процесі навчання проводяться заняття не тільки виключно литературо - та культурознавчі, але також розвивають вміння, пов'язані з підприємництвом і бізнес-комунікацією.

Спеціальності:

• Педагогічна (учительська) підготовка.

Ця спеціальність скерована до осіб, які добре підтримують діяльність у групі і прагнуть самореалізації у ролі вчителя, вихователя чи викладача іноземної мови. Випускники спеціальності набувають практичні уміння і компетентності, а також відповідну мовну і педагогічну підготовку для роботи учителем іноземної мови у дошкільних дитячих закладах, середній школі, у мовних школах. Впродовж навчання студенти проходять педагогічну практику у середній школі, під час якої вони мають змогу спостерігати за роботою учителя іноземної мови у класі, а також випробувати себе у цій ролі. Програма навчання містить філологічні дисципліни (практичний курс іноземної мови, мовознавство, літературознавство, історія країн мовного ареалу, тощо), а також дисципліни педагогічного циклу (дидактика, вступ до педагогіки, психологія, методика викладання іноземної мови, тощо).

• Мовна комунікація у бізнесі та управлінні

Спеціальність, яка формує компетентності практичного використання іноземної мови у сферах бізнесу та адміністрування. Навчання скероване до осіб, які прагнуть пов’язати своє майбутнє з кар’єрою у міжнародному середовищі, де потрібне володіння іноземною мовою на вищому рівні. Програма спеціалізації спирається на тематичні блоки, пов’язані з діловими перекладами та розширенням знань у сфері адміністрування, культури, мистецтва і туризму.

Переклад

Програма створена для тих, хто розуміє роль ефективної комунікації на міжнародній арені і мріє про кар’єру у міжнародних компаніях та інституціях. В епоху євроінтеграції та міжнародної економічної, торгівельної й політичної співпраці вкрай необхідні справді фахові перекладачі. Мета навчання полягає у набутті навичок письмового та усного перекладу спеціальних текстів французькою та польською мовами. Навчальний план включає передусім практичні предмети: практику французької мови (згідно з вимогами рівня С1), заняття з усного та письмового перекладу спеціалізованих текстів (економічного, юридичного чи наукового характеру), а також стилістику польської мови. Теоретична частина програми охоплює питання з ділянок теорії перекладу, стилістики у перекладі та інші проблеми, пов’язані із роллю та завданнями перекладача. Студенти, котрі оберуть спеціалізацію перекладача, неодмінно здобудуть компетентності у ділянці індивідуальної та командної перекладацької праці.
На початку навчання студенти повинні володіти французькою мовою принаймні на рівні В2.

Організація та обслуговування туристичного руху

Випускник цієї спеціалізації, крім мовних навичок, набуває знань і навичок в організації та експлуатації туристичного руху, включаючи спеціалізовану кваліфікацію зарубіжного менеджера подорожей і резидента туристичних агентств. Набуті знання, кваліфікація та навички дають Вам право працювати на службі туризму (менеджера, менеджера туристичного агентства), продажу туристичних заходів, обробки пасажирських суден і авіакомпаній.

Кар'єра

Факультет для тих, хто:

  • хоче бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці,
  • хоче отримати право викладання французької мови,
  • хоче вільно використовувати специфічну мову бізнесу,
  • працює в міжнародному середовищі, використовуючи французьку мову,
  • хоче пізнавати культуру, історію, географію, а також соціально-економічні умови Франції.

Завершення бакалаврату дозволяє працювати, у видавництвах, засобах масової інформації, у сфері туризму, а також компаніях і установах, адміністративно-торговельних, де вимагається знання французької мови. Більш того випускник також готові для ведення власного бізнесу будь-якого профілю, а також працювати на підприємствах та корпораціях міжнародний характер. Диплом дає можливість продовжити навчання на програмах магістратури та аспірантів.

 


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…