Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

Освітній ступінь: I (бакалавр)
Тривалість навчання: 3 роки (6 семестрів)
Тип: денний, заочний, заочний вечірнього типу
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Rekrutacja online


Факультет Внутрішньої Безпеки має міждисциплінарний характер і охоплює галузі юридичних, гуманітарних і економічних наук. Знання і навички, отримані в процесі навчання, допоможуть в правильному аналізі явищ, пов`язаних з гарантуванням безпеки населення на місцевому, регіональному і глобальному рівні, а також вживати ефективних заходів у надзвичайних ситуаціях.
Це факультет, який не тільки відкриває широкі перспективи, завдяки цікавим спеціальностям, але й вчить креативності, логічному мисленню, відповідальності і витривалості.

Завдяки цьому напрямку, можеш бути співробітником установ, відповідальних за гарантування внутрішньої безпеки (поліції, пожежної, прикордонної служби, професійних охоронних фірм), або працювати в службах антикризового управління, секретних службах - у тому числі.

Вшехніца Польська Школа Вища в Варшаві - єдиний польський університет, що є частиною міжнародної мережі CONRIS, яка об`єднує вибрані вищі навчальні заклади Європи з підготовкою спеціалістів в галузі внутрішньої безпеки.

Спеціальності:

Завдяки набутим професійним знанням та навичкам випускники нашого навчального закладу вміють зберігати дані та неявну інформацію, визначати заходи з охорони осіб, майна, об'єктів та території, організовувати безпечне проведення масових заходів, рятівних акцій, а у межах однієї із спеціалізацій – розвідувальні та контррозвідувальні дії у бізнесі.
Програма навчання допускає індивідуалізацію студентами набутих компетентностей з урахуванням власних сподівань та зацікавлень. Зважаючи на багаторічний досвід, тенденції на ринку праці, очікування потенційних майбутніх працедавців, а також на попередні зацікавлення наших студентів, Вшехніца Польска Вища Школа у Варшаві пропонує на напрямі Внутрішня безпека такі спеціалізації:

• Детективістика для потреб економіки

Навчання за цією спеціалізацією готує студентів до роботи і служби у слідчих органах, а також до здобуття ліцензії детектива. Студент здобуває знання у сфері детективних послуг, пов'язаних із веденням економічної діяльності, вивчає обсяги дій і методи праці детектива, основні види загроз і небезпек у праці детектива, проблеми кримінальної та цивільної відповідальності, професійної етики, конфлікту інтересів, зовнішніх загроз, конфіденційності інформації. Студенти також вивчають основи економічної розвідки та слідчої інформатики, отримують навички ведення переговорів та здобування інформації, застосування методів контролю емоцій і засобів зниження рівня стресу.

Кримінологія

Навчання за цією спеціалізацією готує, серед іншого, до служби в поліції, пенітенціарній системі і до праці в урядових та самоврядних інституціях. Студії адресовані також до осіб, що належать до кола захисників прав людини, медіаторів, кураторів та дослідників суспільних проблем.
У межах спеціалізації студент здобуває знання про суспільні явища, особливо ті, що пов'язані із злочинністю і девіацією. Вивчаються індивідуальні і суспільні обумовлення злочинності, а також методики вимірювання і аналіз явища злочинності. Студент здобуває знання про установи суспільного і правового контролю, а також структуру і компетенції окремих суб'єктів відповідальних за безпеку і громадський порядок. Студенти отримують навички ведення переговорів та здобування інформації, застосування методів контролю емоцій і засобів зниження рівня стресу.

• Охорона порядку і громадської безпеки

У рамках цієї спеціальності студенти готуються до праці фахівця з охорони громадського і загального порядку – цивільного працівника або претендента на службу у силових відомствах, поліції чи охороні. Випусник отримує підготовку для роботи в установах внутрішньої безпеки, правосуддя, місцевого самоврядування, охоронних агентствах, системах камер зовнішнього спостереження, а також на підприємствах, на посадах, пов'язаних з цивільним плануванням, дотриманням локальної безпеки, у логістиці, інформації, фінансах, підрозділах управління під час кризових ситуацій.

• Протидія терористичним загрозам

На цій спеціалізації студенти отримують підготовку до праці фахівцями з питань безпеки, спрямованої на протидію терористичним загрозам, у сфері профілактики, мінімалізації і ліквідації наслідків терористичних актів в органах самоврядування, громадському транспорті і промисловості.
Випускник підготований до роботи в установах внутрішньої безпеки, правосуддя, самоврядування, охоронних агентствах, системах камер зовнішнього спостереження, а також на підприємствах, на посадах, пов'язаних з фізичною охороною, підрозділах управління під час кризових ситуацій.

• Протидія соціальним патологіям

На цій спеціалізації студенти отримують підготовку до праці фахівцями з питань внутрішньої безпеки, націленими на розпізнавання і протидію загрозам, джерелом яких є суспільні патології та ювенальна злочинність. Навчальну програму скеровано передусім до осіб зацікавлених у працевлаштуванні в підрозділах підтримання безпеки, в інституціях місцевого самоврядування, школах, виховних закладах, неурядових організаціях, а також у силових відомствах, особливо у поліції і міській (гмінній) охороні, пенітенціарній службі.
Деякі предмети, які вивчають студенти спеціалізації: суспільні патології, матеріальне карне право, правопорушення, безпека місцевих громад, профілактика і терапія залежностей, діагностика загроз суспільних патологій, співпраця із ЗМІ.

Кар'єра

Випускники можуть працювати в публічній адміністрації або в органах самоврядування, відповідальних за внутрішню безпеку (поліція, агентства внутрішньої безпеки, прикордонна охорона, бюро охорони уряду), у фірмах, які займаються охороною осіб та майна.


Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…