Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ПЕДАГОГІКА

Освітній ступінь: ІІ (магістр)
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Тип: заочне
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр
Rekrutacja online


Магістратура на факультеті Педагогіки - пропозиція для тих, хто продовжує науку в даному напрямку, а також шанс почати освіту в зовсім іншій сфері. В нашому університеті можна вдосконалити свої професійні навики, зможеш відповідати вимогам вимогливого роботодавця і професійно виконувати свою роботу в дитячих центрах, садах, школах, управліннях освіти, у виправних установах.

Це також шанс на професійний престиж - здійснення індивідуальної педагогічної практики або заняття керівної посади в освітніх установах. У будь-якому випадку, тут ти отримаєш можливість поєднати навчання з сучасними інноваційними методами роботи.

Спеціальності:

Програма навчання дозволяє нашим студентам отримувати індивідуальні компетентності, зважаючи на їхні сподівання та зацікавлення. З огляду на багаторічний досвід та попередні преференції та зацікавлення наших студентів ми пропонуємо наступні спеціалізації.

• Навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Ця спеціальність готує студента до професійної праці учителя дітей дошкільного віку та першого етапу навчання у школі. Студенти здобувають навички, які необхідні для опіки, виховання та навчання дітей ясельного, дошкільного та молодшого шкільного (1-3 класи) віку. Випускник цієї спеціальності готовий до праці на посадах учителя та вихователя у закладах дошкільного виховання, у школах – на посаді вчителя 1-3 класів інтегрованого навчання, у школах – на посаді учителя/вихователя у групах продовженого дня, у навчально-виховних закладах на посаді вихователя чи учителя, громадських організаціях, фондах чи товариствах, а також до незалежної діяльності у сфері освітніх послуг.
Навчальний план укладено з огляду на осіб, які не мають попередньої педагогічної освіти
Приклад предметів, які викладаються згідно з навчальним планом цієї спеціальності: математика з елементами методики, полоністика з елементами методики, оздоровчо-рухове навчання з елементами методики, допомога у розвитку математичних компетентностей дітей дошкільного віку, діагностика та терапія дітей з проблемами у навчанні, образотворче мистецтво та методика, природознавство та методика його викладання, методика викладання фізичної культури.

• Педагогічна терапія


Спеціальність передбачає здобуття компетентностей у ділянці основ діагностування та проведення педагогічної терапії. Студентів готують до проведення педагогічної терапії у школах та консультативно-терапевтичних закладах.
Випускники отримують знання, вміння і компетентності, які необхідні для діагностично-допоміжної, реабілітаційної та терапевтичної праці з особами із спеціальними освітніми потребами, а також з членами родин таких осіб, їхніми учителями та опікунами. Обсяг кваліфікації теж включає питання ранньої допомоги розвитку дитини. Випускників також готують до кординування співпраці усіх ланок процесу надання спеціальної допомоги (психолого-педагогічний консультативний центр, вчителі та батьки учня із труднощами у навчанні), а також психологічного навчання і педагогізації учителів, батьків та самих учнів.
На спеціальність педагогічна терапія можуть вступати лише випускники закладів І-го та ІІ-го ступенів напряму педагогіка та інших напрямів, які присвоюють кваліфікацію учителя.
Приклади дисциплін, що викладаються за вказаною спеціальністю: спеціальна педагогіка (діагностика та терапія), проблеми труднощів у навчанні (причини труднощів, підстави терапії); діагностика та терапія порушень мовлення, конкретні труднощі у навчанні (діагностика та терапія), конструювання індивідуального навчально-терапевтичного плану (IPET) i планів підтримуючих дій (PDW), арттерапія та педагогіка гри, рання допомога у розвитку дитини, співпраця з батьками та вчителями).

• Дошкільне навчання та навчання у молодшому шкільному віці з раннім вивченням англійської мови


Навчання на цій спеціальності допоможе студентові оволодіти методичними та мовними знаннями і вміннями, які необхідні для проведення занять з англійської мови у дошкільному закладі та на першому етапі молодшої школи. У студентів буде можливість розширити психолого-педагогічні знання та здобути практичні навички у галузі методики викладання іноземної мови: предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL), використання інформаційно-комунікативних технологій у навчанні, найновіші тенденції у дидактиці англійської мови. Окрім цього, завдяки практикам студенти матимуть можливість використати здобуті знання та випробувати сформовані навички викладання. У навчальному плані спеціальності передбачено розширений курс практики англійської мови (понад 100 навчальних годин) із завершальним екзаменом на рівні С1.
Навчальний план укладено з думкою про осіб, які на першому освітньому рівні завершили навчання на спеціальності Навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку або ж Англійська філологія за педагогічним напрямом.

Особисте порадництво


Випускник цієї спеціальності володіє знаннями і навичками у ділянці педагогіки, психології та соціології праці, основ організації та керівництва персоналом, профорієнтаційної роботи, професіознавства, професійного розвитку людини, а також тенденцій розвитку консалтингу у справах персоналу у Польщі та у світі, трудового права, основ безпеки та гігієни праці. Студента готуватимуть до надання консультацій з галузево-професійних, правових та суспільних питань особам, які працюють або ж шукають праці. Формуються компетенції щодо консалтингу працедавців у сфері вирішення психологічно-суспільних проблем керування персоналом, планування кар'єрного зростання працівників, питаннях добору керівних та виконавчих кадрів.
Випускник готовий до праці на посадах консультанта з персоналу, консультанта з працевлаштування, аналітика праці, фахівця з питань прийняття на роботу, фахівця з нарахування зарплати, консультанта вибору професій, працівника відділу кадрів підприємств та інституцій; може працювати у консалтингових агенціях управління персоналом, посередницьких агенціях у справах працевлаштування, консалтингових агенціях з питань професій, агенціях з тимчасового працевлаштування та бюро працевлаштування.

Профорієнтація та професійний консалтинг


Прогнози на близьку перспективу вказують на те, що до професій майбутнього належить, серед інших, професія педагога, який є порадником щодо питань, пов'язаних із професією, у школах, бюро працевлаштування, а також фахівцем з питань професійного розвитку і освіти. Мета педагогічної освіти на спеціальності Профорієнтація та професійний консалтинг полягає у підготовці випускників до праці експерта з консалтингу щодо вибору професії для молоді та дорослих.
Випускник цієї спеціальності володіє знаннями у галузі гуманітарних та суспільних наук, зокрема таких дисциплін як педагогіка праці, психологія і соціологія праці, профорієнтація та профконсалтинг, професіознавство, дидактика професійної освіти.
Завдання педагога у сфері профорієнтації та професійного консалтингу полягає у наданні індивідуальних порад щодо освіти та професії учням та батькам, проведенні групових занять, які активізують учнів та готують їх до свідомого планування кар'єри та виконання ролі професіонала у суспільстві; скеровуванні учнів у складніших випадках до фахівців у психолого-педагогічних консультативних пунктах та фахівців з медицини праці, координуванні відповідної інформаційно-дорадчої діяльності у школі.
Заняття на кожній спеціальності розпочинаються у момент запису на неї відповідної кількості студентів.

Кар'єра

Випускники II ступеня за напрямом Педагогіка підготовлені до діяльності в різних сферах освітньої діяльності, а також для роботи у відповідності з профілем обраної спеціальності, зокрема: освіту (після закінчення спеціальності-викладацького складу – у відповідності зі стандартами освіти по підготовку до професії вчителя); установах соціальної допомоги; дитячих садах і освітніх установах; спеціалізованих клініках; підприємствах; державної і муніципальної адміністрації; службах охорони здоров'я, а також установах соціальної профілактики і правосуддя.

Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…