Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА

Освітній ступінь:ІІ (магістр)
Тривалість навчання: 2 роки (4 семестри)
Тип: заочне
Мова викладання: польська
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Rekrutacja online


Внутрішня Безпека - сучасний, цікавий, практичний і важливий напрямок, і це лише кілька слів, що характеризують цей факультет. Якщо ти вчився тут раніше, або хочеш почати щось абсолютно нове для себе, то напевно це буде правильний вибір! Тут ти можеш отримати знання в галузі кримінології та криміналістики, методики розслідування, сучасних загроз внутрішної безпеки, в тому числі політичної, економічної, екологічної, інформаційної та соціальної. По закінченні можеш вибрати професію поліцейського чиновника, аналітика безпеки. А може, шукаєш адреналіну і мрієш про роботу в Центральному Антикорупційне Бюро або Прикордонних службах? Ми даємо можливість отримання знань на високому міжнародному рівні.

Вшехніца Польска - єдиний університет в Польщі, який є частиною міжнародної мережі CONRIS, що об'єднує обрані європейські університети з факультетом Внутрішньої Безпеки.

До основних умінь випускника факультету Внутрішньої Безпеки належить: управління командою співробітників в питаннях безпеки, оцінка, мотивація, тренінг, підбір кадрів, а також співробітництво з інституціями та органами сфери безпеки.

Даний напрямок адресований, перш за все, особам, які мають кваліфікацію I ступеня (бакалавра) на факультеті Внутрішньої Безпеки та суміжних спеціальностях, а також випускники інших спеціальностей, які розглядають можливості подальшого професійного і особистого розвитку у сфері внутрішньої безпеки.

Спеціальності:

Завдяки набутим професійним знанням та навичкам випускники нашого навчального закладу вміють зберігати дані та неявну інформацію, визначати заходи з охорони осіб, майна, об'єктів та території, організувати безпечне проведення масових заходів, рятівних акцій, а у межах однієї із спеціалізацій – розвідувальні та контррозвідувальні дії у бізнесі.

Програма навчання допускає індивідуалізацію студентами компетентностей, які вони набувають, з урахуванням власних сподівань та зацікавлень. Зважаючи на багаторічний досвід, тенденції на ринку праці, очікування потенційних майбутніх працедавців, а також на попередні зацікавлення наших студентів Вшехніца Польска Вища Школа у Варшаві пропонує такі спеціалізації:

•Аналіз загроз

Спеціальність готує студента до праці фахівцем-аналітиком з аналізу та протидії загрозам внутрішній безпеці, що викликані природними чи людськими чинниками та спрямовані проти публічної або загальної безпеки, громадського спокою, ладу і порядку, а також проти безпеки особи.

Навчання скероване до тих, хто зацікавлений працею у відділах безпеки громадських установ та підприємств, в агентствах з охорони осіб та майна, у детективних бюро, бюро господарської розвідки, фірмах, що займаються інсталяцією і здійсненням моніторингу, структурах управління кризовими ситуаціями при урядових та самоврядних органах адміністрування, у силових відомствах – поліції, муніципальній охороні, прикордонній службі, службі охорони залізниці тощо, а також у силах територіальної охорони.

До навчального плану входять такі предмети як вступ до управління ризиком у внутрішній безпеці, джерела інформації у внутрішній безпеці, методика оперативно-розвідувальної діяльності, методика аналітичної роботи, аналітичні методи та техніки, методика інформування щодо безпекових загроз, заняття з практичного використання аналізу загроз.

•Охорона порядку і громадської безпеки

У рамках цієї спеціальності студенти готуються до праці фахівця з охорони громадського і загального порядку – цивільного працівника чи претендента на роботу у силових структурах. Випусник отримує підготовку для роботи в установах внутрішньої безпеки, правосуддя, місцевого самоврядування, охоронних агенствах, системах камер зовнішнього спостереження, а також на підприємствах, на посадах, пов'язаних з цивільним плануванням, дотриманням локальної безпеки, у логістиці, інформації, фінансах, підрозділах управління під час кризових ситуацій.

•Економічна розвідка і контррозвідка

Спеціальність готує до праці початкуючого фахівця у сфері економічної розвідки, спрямованої на здобуття інформації, придатної для використання у конкурентній боротьбі, а також охорону власних таємниць підприємства і підприємця. Спираючись на знання у сфері внутрішньої безпеки, студенти вивчатимуть такі проблеми як етичні та правові аспекти розвідувальної та контррозвідувальної діяльності у Польщі, завдання і структура безпекових чинників у бізнесі, визначення потреб і вибір джерел інформації, аналіз і опрацювання даних, ідентифікація внутрішніх і зовнішніх загроз, аудит безпеки у фірмі, окреслення напрямів безпекової політики підприємства, організація особистої, фізичної та інформаційної безпеки, планування розвідувальної та контррозвідувальної діяльності.

Спеціалізація призначена для студентів, які зацікавлені працею у відділах безпеки підприємств, економічних розвідувальних бюро, детективних бюро, охоронних агентствах, а також для кандидатів для роботи у силових структурах та спецслужбах.

Кризовий менеджмент

Спеціальність готує до роботи фахівцем з питань внутрішньої безпеки, який управлятиме заходами з мінімалізації наслідків кризових ситуацій, що виникають всередині держави внаслідок стихійного лиха або людської діяльності та скеровані проти публічної або загальної безпеки. Метою кризового менеджменту є запобігання можливим загрозам, поєднане із підготовкою до переймання контролю над ними через заплановані заходи, реагування у разі виникнення кризових ситуацій, усунення їх наслідків, а також відновлення інфраструктури.

Навчальна програма призначена для тих, хто зацікавлений працею у відділах безпеки публічних інституцій та підприємств, в агенствах з охорони осіб та майна, детективних агенствах, органах економічної розвідки, фірмах, які займаються здійсненням моніторингу, структурах кризового управління в урядовій адміністрації або в місцевому самоврядуванні, у силових відомствах – поліції, муніципальній охороні, прикордонній службі, службі охорони залізниці тощо, а також у силах територіальної охорони.

Предмети, які вивчаються в рамках спеціальності: теорія кризового менеджменту, система кризового менеджменту, структура документів кризового управління, засоби кризового менеджменту, логістика у кризовому менеджменті, методика роботи органів кризового менеджменту, планування та управління кризовим реагуванням.

Кар'єра

Напрямок готує до роботи: в області державного, і місцевого самоврядування, організаційних підрозділах державних службах і органів місцевого самоврядування, відповідальних за безпеку: поліція, агентство внутрішньої безпеки, прикордонні служби, бюро охорони.

Випускники вміють:

  • сприймати і правильно інтерпретувати нові явища;
  • вільно спілкуватися з колегами і навколишнім середовищем;
  • вміло користуючись правильною термінологією англійською мовою;
  • застосовувати відповідні правові норми;
  • мають навички планування, організації і управління процесами внутрішньої безпеки;

Завдяки набутим професійним знанням та навичкам випускники нашого навчального закладу вміють зберігати дані та неявну інформацію, визначати заходи з охорони осіб, майна, об'єктів та території, організувати безпечне проведення масових заходів, рятівних акцій, а у межах однієї із спеціалізацій – розвідувальні та контррозвідувальні дії у бізнесі.

Програма навчання допускає індивідуалізацію студентами компетентностей, які вони набувають, з урахуванням власних сподівань та зацікавлень. Зважаючи на багаторічний досвід, тенденції на ринку праці, очікування потенційних майбутніх працедавців, а також на попередні зацікавлення наших студентів Вшехніца Польска Вища Школа у Варшаві пропонує такі спеціалізації:

· Аналіз загроз

Спеціальність готує студента до праці фахівцем-аналітиком з аналізу та протидії загрозам внутрішній безпеці, що викликані природними чи людськими чинниками та спрямовані проти публічної або загальної безпеки, громадського спокою, ладу і порядку, а також проти безпеки особи.

Навчання скероване до тих, хто зацікавлений працею у відділах безпеки громадських установ та підприємств, в агентствах з охорони осіб та майна, у детективних бюро, бюро господарської розвідки, фірмах, що займаються інсталяцією і здійсненням моніторингу, структурах управління кризовими ситуаціями при урядових та самоврядних органах адміністрування, у силових відомствах – поліції, муніципальній охороні, прикордонній службі, службі охорони залізниці тощо, а також у силах територіальної охорони.

До навчального плану входять такі предмети як вступ до управління ризиком у внутрішній безпеці, джерела інформації у внутрішній безпеці, методика оперативно-розвідувальної діяльності, методика аналітичної роботи, аналітичні методи та техніки, методика інформування щодо безпекових загроз, заняття з практичного використання аналізу загроз.

· Охорона порядку і громадської безпеки

У рамках цієї спеціальності студенти готуються до праці фахівця з охорони громадського і загального порядку – цивільного працівника чи претендента на роботу у силових структурах. Випусник отримує підготовку для роботи в установах внутрішньої безпеки, правосуддя, місцевого самоврядування, охоронних агенствах, системах камер зовнішнього спостереження, а також на підприємствах, на посадах, пов'язаних з цивільним плануванням, дотриманням локальної безпеки, у логістиці, інформації, фінансах, підрозділах управління під час кризових ситуацій.

· Економічна розвідка і контррозвідка

Спеціальність готує до праці початкуючого фахівця у сфері економічної розвідки, спрямованої на здобуття інформації, придатної для використання у конкурентній боротьбі, а також охорону власних таємниць підприємства і підприємця. Спираючись на знання у сфері внутрішньої безпеки, студенти вивчатимуть такі проблеми як етичні та правові аспекти розвідувальної та контррозвідувальної діяльності у Польщі, завдання і структура безпекових чинників у бізнесі, визначення потреб і вибір джерел інформації, аналіз і опрацювання даних, ідентифікація внутрішніх і зовнішніх загроз, аудит безпеки у фірмі, окреслення напрямів безпекової політики підприємства, організація особистої, фізичної та інформаційної безпеки, планування розвідувальної та контррозвідувальної діяльності.

Спеціалізація призначена для студентів, які зацікавлені працею у відділах безпеки підприємств, економічних розвідувальних бюро, детективних бюро, охоронних агентствах, а також для кандидатів для роботи у силових структурах та спецслужбах.

· Кризовий менеджмент

Спеціальність готує до роботи фахівцем з питань внутрішньої безпеки, який управлятиме заходами з мінімалізації наслідків кризових ситуацій, що виникають всередині держави внаслідок стихійного лиха або людської діяльності та скеровані проти публічної або загальної безпеки. Метою кризового менеджменту є запобігання можливим загрозам, поєднане із підготовкою до переймання контролю над ними через заплановані заходи, реагування у разі виникнення кризових ситуацій, усунення їх наслідків, а також відновлення інфраструктури.

Навчальна програма призначена для тих, хто зацікавлений працею у відділах безпеки публічних інституцій та підприємств, в агенствах з охорони осіб та майна, детективних агенствах, органах економічної розвідки, фірмах, які займаються здійсненням моніторингу, структурах кризового управління в урядовій адміністрації або в місцевому самоврядуванні, у силових відомствах – поліції, муніципальній охороні, прикордонній службі, службі охорони залізниці тощо, а також у силах територіальної охорони.

Предмети, які вивчаються в рамках спеціальності: теорія кризового менеджменту, система кризового менеджменту, структура документів кризового управління, засоби кризового менеджменту, логістика у кризовому менеджменті, методика роботи органів кризового менеджменту, планування та управління кризовим реагуванням.

Приемная Комиссия:
тел.: +48 22 656 62 56
Дворец Культуры и Науки, VIII этаж, каб. 803А
пл. Дефилад 1, 00-901 Варшава, Польша
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl


Полное образовательное предложение БАКАЛАВР:

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Grasz w piłkę nożną? Chciałbyś reprezentować Wszechnicę Polską Szkołę…
"Totalne dyktando" z języka rosyjskiego "Тотальный диктант" по…