Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

W dniu 27.12.2023 Wszechnica Polska będzie nieczynna

Zapraszamy absolwentów po odbiór dyplomów (obron, któe odbyły się do 19.12.2023r.) 
Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty za odpis dyplomu w języku obcym przed jego odbiorem.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 18/2022
we czwartki  Dziekanat jest nieczynny dla studentów                    i interesantów

godziny i terminy pracy Dziekanatu
przyjęcia: poniedziałek - środa, piątek 8:00 - 16:00
oraz
sobota 10:00 - 14:00
(w terminach: 20 i 27.01; 3 i 10.02; 2, 9 i 23.03; 6 i 13.04; 11 i 18.05; 8, 22 i 29.06; 06.07.2024r.)
 
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO SEMESTRU 

Przed obroną należy złożyć komplet następujących dokumentów:
- praca dyplomowa – 2 egzemplarze
- praca na płycie CD (format pdf  niezawierający skanów)
 - uzupełniona karta obiegowa i jej załączniki
 - zdjęcie wymiary 4,5 x 6,5 cm w formie elektronicznej (170 pikseli x 246 pikseli)

Studenci, którzy chcą otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, składają podanie do Dyrektora Instytutu (za pośrednictwem Dziekanatu) dodatkowo wnoszą opłatę w wysokości 20 zł za każdy język.

termin składania kompletu dokumentów:  w semestrze zimowym - 28 lutego,                                w semestrze letnim - 30 czerwca

Kwestura rozlicza obiegówkę wyłącznie na podstawie poświadczenia (stempla) z Dziekanatu i zaksięgowanych wpłat.

Terminy egzaminów licencjackich/magisterskich zostaną zamieszczone na stronie Uczelni w zakładce „Seminaria dyplomowe i obrony”.

 

Program seminarium Bilinguis
21.11.2022 Wszechnica Polska

- Program seminarium do pobrania

 

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego.

Dear Students,

 
Animafest Experience is inviting students to participate in internship abroad that can give students real work experience and  increase their language skills. 
 
They are about 300 places free for internships in Hotels and Resorts to start in June or July.
 
If you are interested, please create your own account on Animafest website:
 
 
Animafest servicer is free of charge and has internship program all year long, especially during the summer season. 
They can offer to students internships in our partner hotels in positions such as:
  • Bar/Restaurant
  • Animation (also for students of languages)
  • Reception (also for students of languages)
and 
  • Marketing
  • Community Management
  • Social media
  • Blogs
In case the students are qualified in the program ERASMUS+ the hotel will sign the documents and the student could receive its ERASMUS grant and a scholarship from the hotel as well.
 
Please go through Animafest website and find a proper internship for yourself! 
 
PLEASE REMEMBER!
 
Erasmus + INTERNSHIP can be counted as compulsory internship to be completed in accordance with the study programme at Wszechnica.

www.animafestexperience.com

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy informacje na ten temat w dokumencie "RODO informacja ogólna (Kliknij tutaj,aby pobrać dokument)" spełniając obowiązek informacyjny.


System obsługi zgłoszeń on-line

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów uruchamiamy formularz pozwalający on-line zgłaszać sprawy związane z tokiem studiowania.
Kliknij tutaj, aby przejść do systemu zgłoszeń on-line


 

Adresy mailowe wykładowców


Sieć WI-FI
Bezpłatny dostęp do Internetu dla studentów uczelni jest zapewniony w następujących lokalizacjach:

  • Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro, Pl. Defilad 1
  • Budynek dydaktyczny, ul. Karmelicka 10

UCZELNIANA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
pok. 832 „A" PKiN VIII piętro
w godz. 8.00 – 16.00

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…