Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Samorząd Studentów Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie jest łącznikiem między studentami i władzami szkoły.

Do głównych zadań Samorządu należy:

  • kreowanie życia studenckiego w uczelni przez organizowanie imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią, np.: Otrzęsiny dla studentów I roku, Andrzejki, Ostatki itp.
  • opiniowanie projektów dotyczących dydaktyki i organizacji uczelni; przedstawiciele Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Senatu, w pracach Komisji Stypendialnych i Komisji Dyscyplinarnych w Uczelni
  • udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej, stowarzyszenie uczelni niepaństwowych MONSSUN i innych organizacji studenckich
  • współpraca z samorządami innych uczelni w zakresie wymiany myśli i doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw
  • udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym
  • współpraca z pismem „Wszechnica Polska"

Lista członków Samorządu Studenckiego Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie:

1. Daria Tarsała - Przewodnicząca Samorządu 
2. Anna Nenberg - Wiceprzewodnicząca Samorządu
3. Wojciech Doktor - Sekretarz Samorządu
4. Zalewska Karolina
5. Maksymilian Węgrzyn
6. Marita Witenas
7. Dominika Starzyk
8. Juliusz Gulewicz
9. Paulina Biczan
10. Weronika Wójcicka

Kontakt z Samorządem: samorzadstudentow@wszechnicapolska.edu.pl

Wyniki Wyborów zostały wywieszone do wglądu na terenie Akademii przy ul. Karmelicka 10.
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…