Rekrutacja: tel. +48 22 129 17 80, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Samorząd studencki

Samorząd Studentów Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej jest łącznikiem między studentami i władzami szkoły.

Do głównych zadań Samorządu należy:

  • kreowanie życia studenckiego w uczelni przez organizowanie imprez okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią, np.: Otrzęsiny dla studentów I roku, Andrzejki, Ostatki itp.
  • opiniowanie projektów dotyczących dydaktyki i organizacji uczelni; przedstawiciele Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Senatu, w pracach Komisji Stypendialnych i Komisji Dyscyplinarnych w Uczelni
  • udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej, stowarzyszenie uczelni niepaństwowych MONSSUN i innych organizacji studenckich
  • współpraca z samorządami innych uczelni w zakresie wymiany myśli i doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw
  • udział w akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym
  • współpraca z pismem „Wszechnica Polska"

Lista członków Samorządu Studenckiego Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie:

1. Daria Tarsała - przewodnicząca samorządu
2. Aleksandra Wróblewska - zastępca
3. Anna Kożuchowska - 2-gi zastępca
4. Rafał Sobotka - sekretarz
5. Julia Jarzębska
6. Weronika Wójcicka
7. Dominik Dziama
8. Kamil Podgórski
9. Andrzej Łysakowski
10. Lavrenko Vladyslav
 

Kontakt z Samorządem: samorzadstudentow@wszechnicapolska.edu.pl
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…