Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Praktyki studenckie

Studenci studiów pierwszego stopnia odbywają praktyki w 3, 4, 5 i 6 semestrze, natomiast studenci studiów drugiego stopnia odbywają praktyki w 3 i 4 semestrze w wymiarze 240 godzin semestralnie.

Regulamin praktyk studenckich
Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Ubiegając się o rozliczenie praktyk na podstawie wykonywanego zawodu, student powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o odbycie praktyk w trybie: uznania wykonywanego zawodu
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (wydaje pracodawca)/kopia umowy
  3. Opis wykonywanych czynności służbowych (studenci filologii - informacja o używaniu
    w pracy języka danej filologii)
  4. Kartę praktyk

Ubiegając się o rozliczenie praktyk na podstawie odbytych praktyk, student powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Dziennik praktyk
  2. Kartę praktyk


Do pobrania:

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…