Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Promocje i rabaty

Zwolnienie z opłaty wpisowej dotyczy:

 • studentów Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą równoległe studia na drugim kierunku lub specjalności
 • absolwentów studiów licencjackich oraz studiów podyplomowych Wszechnicy Polskiej
 • absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Wszechnicy Polskiej
 • członków rodziny studenta, studiującego w chwili obecnej, zameldowanych pod tym samym adresem
 • osób, posiadających udokumentowane uczestnictwo w misjach pokojowych lub operacjach międzynarodowych

Zniżki dla studentów:

 • udziela się 50% zniżki czesnego studentom Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą równoległe studia na drugim kierunku lub specjalności (nie dotyczy kierunku Filologia)
 • obniża się czesne do 350,00 zł miesięcznie studentom Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą studia na drugiej specjalności filologicznej
 • obniżka czesnego o 100,00 zł przy jednorazowej wpłacie, dotyczy osób fizycznych, które same opłacają czesne w następujących terminach:
  - za semestr zimowy – do 31 października
  - za semestr letni – do 30 kwietnia.

Informujemy, iż Absolwenci Wszechnicy Polskiej posiadają prawo do:

 • 30% zniżki na wszystkie kierunki studiów podyplomowych
 • zwolnienia z opłaty wpisowej studiach licencjackich na kolejne studia licencjackie, zwolnienie z opłaty wpisowej członka rodziny Absolwenta, który jest zameldowany pod tym samym adresem
 • bezpłatnych szkoleń i konsultacji z doradcą zawodowym w Biurze Karier Uczelni.
O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości