Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Promocje i rabaty

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczyna się w maju 2024r.

CZESNE W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Wpisowe na wszystkie kierunki studiów jest równe i wynosi:

 • WPISOWE 0 zł (MAJ-CZERWIEC)
 • WPISOWE 200 zł (LIPIEC)
 • WPISOWE 350 zł (SIERPIEŃ-WRZESIEŃ)
 • WPISOWE 120 € - KANDYDACI ZAGRANICZNI
 

ZNIŻKI DLA KANDYDATÓW I STUDENTÓW 

Zwolnienie z opłaty wpisowej dotyczy:

 • studentów Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą równoległe studia na drugim kierunku lub specjalności
 • absolwentów studiów licencjackich oraz studiów podyplomowych Wszechnicy Polskiej
 • członków rodziny studenta, studiującego w chwili obecnej, zameldowanych pod tym samym adresem
 • osób, posiadających udokumentowane uczestnictwo w misjach pokojowych lub operacjach międzynarodowych

Zniżki dla studentów:

 • udziela się 50% zniżki czesnego studentom Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą równoległe studia na drugim kierunku lub specjalności (nie dotyczy kierunku Filologia)
 • obniża się czesne o 20% miesięcznie studentom Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą studia na drugiej specjalności filologicznej
 •  obniżka czesnego o 100,00 zł przy jednorazowej wpłacie, dotyczy osób fizycznych, które same opłacają czesne w następujących terminach: - za semestr zimowy – do 31 października - za semestr letni – do 31 marca.

Informujemy, iż Absolwenci Wszechnicy Polskiej posiadają prawo do:

 • zwolnienia z opłaty wpisowej studiach licencjackich na kolejne studia licencjackie, zwolnienie z opłaty wpisowej członka rodziny Absolwenta, który jest zameldowany pod tym samym adresem

Dział Rekrutacji:
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
PKiN, VIII piętro, pok. 803A
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…