Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Promocje i rabaty

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna się w styczniu 2024r.  Wpisowe na wszystkie kierunki studiów jest równe i wynosi:

WPISOWE 350 PLN

                          Aby skorzystać z promocji skontaktuj się z Działem Rekrutacji                                                               e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl                                                                       telefon: 22 656 62 56, kom.: 608 670 533                                    lub wypełnij formularz Rekrutacji ON-LINE

 
ZNIŻKI DLA KANDYDATÓW I STUDENTÓW 

Zwolnienie z opłaty wpisowej dotyczy:

 • studentów Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą równoległe studia na drugim kierunku lub specjalności
 • absolwentów studiów licencjackich oraz studiów podyplomowych Wszechnicy Polskiej
 • absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Wszechnicy Polskiej
 • członków rodziny studenta, studiującego w chwili obecnej, zameldowanych pod tym samym adresem
 • osób, posiadających udokumentowane uczestnictwo w misjach pokojowych lub operacjach międzynarodowych

Zniżki dla studentów:

 • udziela się 50% zniżki czesnego studentom Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą równoległe studia na drugim kierunku lub specjalności (nie dotyczy kierunku Filologia)
 • obniża się czesne do 350,00 zł miesięcznie studentom Wszechnicy Polskiej, którzy podejmą studia na drugiej specjalności filologicznej
 • obniżka czesnego o 100,00 zł przy jednorazowej wpłacie, dotyczy osób fizycznych, które same opłacają czesne w następujących terminach:
  - za semestr zimowy – do 31 października
  - za semestr letni – do 30 kwietnia.

Informujemy, iż Absolwenci Wszechnicy Polskiej posiadają prawo do:

 • 30% zniżki na wszystkie kierunki studiów podyplomowych
 • zwolnienia z opłaty wpisowej studiach licencjackich na kolejne studia licencjackie, zwolnienie z opłaty wpisowej członka rodziny Absolwenta, który jest zameldowany pod tym samym adresem
 • bezpłatnych szkoleń i konsultacji z doradcą zawodowym w Biurze Karier Uczelni.
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…