Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ERASMUS+

Jesteś studentem lub pracownikiem Wszechnicy Polskiej?

Wyjedź w ramach programu ERASMUS+

do jednej z naszych uczelni partnerskich.

ERASMUS+ to nowy program Unii Europejskiej, wspierający rozwój kapitału ludzkiego na podstawie współpracy i mobilności z krajami partnerskimi w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu, oznaczający:

  • zintegrowany, bardziej dostępny program od poprzedniego;
  • koncentrację na umiejętnościach pod kątem przyszłego zatrudnienia;
  • nowe możliwości ulepszenia procesów nauczania i uczenia się;
  • nowe możliwości między światem edukacji i pracy.

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego od roku 1987 oraz będącego w latach 2007-2013 częścią programu „Uczenie się przez całe życie”.
Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora szkolnictwa wyższego!

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do Koordynatora Programu Erasmus+
p. dr Katarzyny Gajewskiej drogą mailową lub przesłać skan na adres: 
kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl lub bwidlak@wszechnicapolska.edu.pl, ewentualnie złożyć w pokoju nr 803 A lub 823 w Dziekanacie. 

Lista Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+.
Centrum informacji i źródłem dokumentacji multimedialnej o programie Erasmus+, zawierającej publikacje, prezentacje i filmy jest Mediateka.

Studenci Wszechnicy Polskiej zobowiązani są do nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Pracownicy akademiccy oraz administracyjni mają również możliwość uczestniczenia w kursach językowych organizowanych na Uczelni.

Organizowane są także cykliczne spotkania ze stypendystami programu LLP Erasmus i Erasmus+, na których omawiane są ich doświadczenia z inną kulturą i odmiennym językiem, zdobyte w trakcie uczestniczenia w tym programie. Podczas takich spotkań odbywają się również prezentacje z zakresu komunikacji międzykulturowej i polityki niedyskryminacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procesu rekrutacji znajdują się w zakładkach adekwatnych do poszukiwanego segmentu:

  • ERASMUS+ - WYJAZDY NA STUDIA,
  • ERASMUS+ - PRAKTYKI,
  • ERASMUS+ - WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
  • ERASMUS+ - WYJAZDY PRACOWNIKÓW.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI STUDENTÓW


DODATKOWE INFORMACJE:

Kod Erasmusa: PLWARSZAW61

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Koordynator Programu ERASMUS+

Dr Katarzyna Gajewska
PKiN, p. VIII, pokój nr 832
kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Dni Otwarte on-line. Chcesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię…