Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

logo_erasmus_WPSW.jpg.png

Jesteś studentem lub pracownikiem Wszechnicy Polskiej?
Wyjedź w ramach naszych uczelni partnerskich.

Przypominamy o możliwości odbycia
 PRAKTYK 
w ramach Programu Erasmus+ w ciągu całego roku akademickiego.

Zapraszamy do wziącia udziału w rekrutacji
na STUDIA w nowym roku akademickim  2024/2025.

ERASMUS+ Mobilności  ----------> Wyjazdy Na Praktyki (SMT) , Wyjazdy Na Studia (SMS) 

Sprawdź nasze nowe UCZELNIE PARTNERSKIE z programu ERASMUS+: 

University of Salamanca, Hiszpania
University of Cagliari (UniCa), Sardynia, Włochy
Mediterranean University, Czarnogóra
University of Oviedo, Hiszpania
University of Caen Normandy, Francja
University of Potsdam, Niemcy
University of Almeria, Hiszpania
University of Nis, Serbia
VIVES University of Applied Sciences, Belgia
University of Applied Sciences Velika Gorica , Chorwacja
Neapolis University Pafos, Cypr

Nowy kierunek: Filologia niemiecka, University of Zadar, Chorwacja 
 
 
 

ERASMUS+ to program Unii Europejskiej, wspierający rozwój kapitału ludzkiego na podstawie współpracy i mobilności z krajami partnerskimi w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu, oznaczający:

 • zintegrowany, bardziej dostępny program od poprzedniego;
 • koncentrację na umiejętnościach pod kątem przyszłego zatrudnienia;
 • nowe możliwości ulepszenia procesów nauczania i uczenia się;
 • nowe możliwości między światem edukacji i pracy.

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego od roku 1987 oraz będącego w latach 2007-2013 częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. W 2021 roku program Erasmus rozpoczyna swoją kolejną 6-letnią fazę 2021-2027, która otwiera nowe możliwości dla studentów i pracowników naszej Uczelni.
Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora szkolnictwa wyższego!

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi

Terminy na składanie aplikacji na studia i praktyki w nowym roku akademickim 2023/2024:

STUDIA ZA GRANICĄ

 • Do  15 listopada 2023 r. - rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą w semestrze letnim (rok akademicki 2023/2024)
 • Do 12 kwietnia 2024 r. - rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą w semestrze zimowym  (rok akademicki 2024/2025)
   

PRAKTYKI ZA GRANICĄ

UWAGA!
Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ jest możliwy w wakacje jak i w trakcie trwania całego roku akademickiego.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do BIURA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ drogą mailową lub przesłać skan na adres: 

Koordynator Programu ERASMUS+
Dr Katarzyna Gajewska

kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl 

Dokumenty można również złożyć w PKiN, p. VIII,  w pokoju nr 803 A lub 823 w Dziekanacie. 

Kod Erasmusa: PLWARSZAW61

Lista Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+.
Studenci Wszechnicy Polskiej zobowiązani są do nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Pracownicy akademiccy oraz administracyjni mają również możliwość uczestniczenia w kursach językowych organizowanych na Uczelni.

Organizowane są także cykliczne spotkania ze stypendystami programu LLP Erasmus i Erasmus+, na których omawiane są ich doświadczenia z inną kulturą i odmiennym językiem, zdobyte w trakcie uczestniczenia w tym programie. Podczas takich spotkań odbywają się również prezentacje z zakresu komunikacji międzykulturowej i polityki niedyskryminacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procesu rekrutacji znajdują się w zakładkach adekwatnych do poszukiwanego segmentu:

 • ERASMUS+ - WYJAZDY NA STUDIA,
 • ERASMUS+ - PRAKTYKI,
 • ERASMUS+ - WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
 • ERASMUS+ - WYJAZDY PRACOWNIKÓW.
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…