Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, PKiN, VIII piętro, pokój 803A, Zapisz się online!

ERASMUS+

Jesteś studentem lub pracownikiem Wszechnicy Polskiej?

Wyjedź w ramach programu ERASMUS+

do jednej z naszych uczelni partnerskich.

ERASMUS+ to nowy program Unii Europejskiej, wspierający rozwój kapitału ludzkiego na podstawie współpracy i mobilności z krajami partnerskimi w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu, oznaczający:

 • zintegrowany, bardziej dostępny program od poprzedniego;
 • koncentrację na umiejętnościach pod kątem przyszłego zatrudnienia;
 • nowe możliwości ulepszenia procesów nauczania i uczenia się;
 • nowe możliwości między światem edukacji i pracy.

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe kontynuuje tradycje programu Erasmus, działającego od roku 1987 oraz będącego w latach 2007-2013 częścią programu „Uczenie się przez całe życie”.
Poznaj jego wyjątkową ofertę dla sektora szkolnictwa wyższego!

Bądź na bieżąco!
Zdobądź więcej informacji!
Odwiedź stronę Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Zapisz się na newsletter
Sprawdź najbliższe wydarzenia w Akademii Erasmus+
Zapoznaj się z najnowszymi materiałami informacyjnymi

 • Do 31 października trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia części studiów za granicą w semestrze letnim, a do 15 kwietnia – na studia w semestrze zimowym. Wymagane dokumenty należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów, pokój 803A lub 823.
 • Wymagane dokumenty na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu odbycia praktyki za granicą w danym roku akademickim należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów do dnia 31 października.
 • Lista Uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na oficjalnej stronie Programu Erasmus+.
Centrum informacji i źródłem dokumentacji multimedialnej o programie Erasmus+, zawierającej publikacje, prezentacje i filmy jest Mediateka.

Studenci Wszechnicy Polskiej zobowiązani są do nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Pracownicy akademiccy oraz administracyjni mają również możliwość uczestniczenia w kursach językowych organizowanych na Uczelni.

Organizowane są także cykliczne spotkania ze stypendystami programu LLP Erasmus i Erasmus+, na których omawiane są ich doświadczenia z inną kulturą i odmiennym językiem, zdobyte w trakcie uczestniczenia w tym programie. Podczas takich spotkań odbywają się również prezentacje z zakresu komunikacji międzykulturowej i polityki niedyskryminacji.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procesu rekrutacji znajdują się w zakładkach adekwatnych do poszukiwanego segmentu:

 • ERASMUS+ - WYJAZDY NA STUDIA,
 • ERASMUS+ - PRAKTYKI,
 • ERASMUS+ - WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
 • ERASMUS+ - WYJAZDY PRACOWNIKÓW.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI STUDENTÓW


DODATKOWE INFORMACJE:

Kod Erasmusa: PLWARSZAW61

BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Koordynator Programu ERASMUS+

Dr Katarzyna Gajewska
PKiN, p. VIII, pokój nr 832
kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
Profesorom, wykładowcom, pracownikom administracyjnym, studentom oraz…
W związku przedłużającym się, ze względu na epidemię, zawieszeniem…