Rekrutacja: tel.  +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

O uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie od 19 lat kształci w atrakcyjnych obszarach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, integracji europejskiej, procesami gospodarczymi i społecznymi – szczególnie w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pomocy społecznej. Aktualnie proponujemy studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie to uczelnia o szerokim profilu kształcenia, która została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 2 lutego 2001r., wpisana do rejestru niepaństwowych Uczelni zawodowych Ministerstwa pod numerem 56z (aktualny numer w rejestrze to 195), działająca na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku oraz na podstawie statutu zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Początkowa oferta Uczelni obejmująca dwa kierunki przeobraziła się w aktualną propozycję obejmującą siedem kierunków. W naszej działalności kierujemy się: potrzebami i oczekiwaniami studentów, wymaganiami rynku pracy oraz najwyższymi standardami etycznymi życia publicznego i gospodarczego. Oferta dydaktyczna obejmuje możliwość podjęcia studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie).

Uczelnia wydaje dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich opatrzone godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

godlo_polski.png

Idea powołania naszej Uczelni zrodziła się w latach dziewięćdziesiątych XX w., w środowisku stołecznych działaczy edukacji dorosłych. Odwołano się również do wielkiego dorobku Wolnej Wszechnicy i jej misji szerzenia wiedzy powszechnej i dostępnej. Pierwsza inauguracja nowej Uczelni nastąpiła 1 października w 2001 r. Studia pod kierunkiem wybitnych i cenionych pedagogów rozpoczęło 360 osób.

Uczelnia proponowała wtedy słuchaczom dwie specjalności: samorząd terytorialny i pedagogikę resocjalizacyjną. W ciągu minionych lat nastąpił dynamiczny rozwój Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie. Obecnie na studiach licencjackich i podyplomowych kształci się ponad 3 tysiące osób. Są także studenci zagraniczni. KADRĘ pedagogów tworzą w swoich dyscyplinach wybitni i cenieni specjaliści.

Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi instytucjami naukowymi, administracyjnymi, i społecznymi.

Absolwenci naszej Uczelni kontynuują studia w najbardziej renomowanych szkołach wyższych. Cenieni są w swojej samodzielnej pracy.

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie stosuje najbardziej nowoczesne techniki przekazywania wiedzy. Do dyspozycji studentów i pedagogów jest biblioteka naukowa z wielotysięcznym katalogiem tytułów.

Ambicją, a przede wszystkim misją naszej Uczelni jest nie tylko nauka, ale także wychowywanie młodych ludzi, by stawali się świadomymi obywatelami, by przekształcali nasze życie w kierunku lepszej jego jakości i nowoczesności.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…