Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

WSZECHNICA POLSKA
Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
 

 

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych infolinia: +48 (22) 129 17 80

Rektor
Prof. WPSW dr Zdzisław Gajewski
pokój 821
tel. +48 22 656 61 92
tel./fax +48 22 624 88 35
Rektorat
mgr Maria Urbańska

pokój 822
tel. +48 22 129 17 80
tel. +48 22 656 61 92
tel./fax +48 22 624 88 35
e-mail: wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Prorektor ds. Studiów
dr Czesław Pietras

pokój 823
tel. +48 22 656 61 95
przyjęcia: poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00

Konsultacja w sprawie
platformy WEBEX:

dr Krzysztof Nowakowski

tel. +48 668 847 628
e-mail: knowakowski@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: środa - piątek 9.00-15.00

Dyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

pokój 810
tel. +48 608 670 565
e-mail: pkondrakiewicz@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 10:00 - 14:00

Kwestor
mgr Anna Sierpińska

Kwestura
Elżbieta Paćko

pokój 810
tel. +48 22 129 17 80
tel. +48 22 656 61 78
e-mail: kwestura@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Dział Rekrutacji

pokój 803 A
tel. +48 22 129 17 80
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek -wtorek 8:00 - 16:00
środa 9:00 - 17:00
czwartek - piątek 8:00 - 16:00
sobota 10:00 - 14:00

Kierownik Dziekanatu
mgr Urszula Polszakiewicz

pokój 803 A
tel. +48 22 656 68 64
tel. +48 600 434 297
e-mail: upolszakiewicz@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00

Dziekanat
mgr Joanna Milewska
mgr Iaryna Davydiuk

pokój 803 A
tel. +48 22 129 17 80
tel. +48 22 656 68 64
e-mail: upolszakiewicz@wszechnicapolska.edu.pl
jmilewska@wszechnicapolska.edu.pl
idavydiuk@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Studia Podyplomowe

pokój 803 A
tel. +48 22 129 17 80
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl

Kierownik Działu Planowania Zajęć
mgr Katarzyna Bartosiewicz

pokój 822
tel. +48 22 129 17 80
tel. +48 22 656 62 06
e-mail: planowanie@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Dyrektor Biura Współpracy
Międzynarodowej

Koordynator Programu Erasmus
dr Katarzyna Gajewska

pokój 832 B
tel. +48 22 656 61 92
fax +48 22 624 88 35
e-mail: kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl

Specjalista Biura Współpracy Międzynarodowej
mgr Beata Widłak

pokój 803 A
tel. +48 22 656 61 93
e-mail: bwidlak@wszechnicapolska.edu.pl

Biuro Karier

pokój 823
tel. +48 22 656 61 95
e-mail: biurokarier@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek, czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 12:00

Biblioteka
mgr Elżbieta Winiecka

Karmelicka 10
tel. +48 22 831 39 06
e-mail: biblioteka@wszechnicapolska.edu.pl
Czynna: poniedziałek 12-16
środa 10-14
czwartek 14-18
sobota, niedziela 10-16

Dział Wydawnictw pokój 823
tel. +48 22 656 61 95
przyjęcia: poniedziałek, czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 12:00
Punkt Obsługi Zajęć Dydaktycznych
PKiN, Pl. Defilad 1

lic. Janusz Gnoza
pokój 832A
tel. +48 22 656 61 79
e-mail: xero@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Punkt Obsługi Zajęć Dydaktycznych
Karmelicka 10

mgr Krzysztof Kopeć
lic. Janusz Gnoza

pokój 106
tel. +48 22 620 51 15
e-mail: xero@wszechnicapolska.edu.pl
Specjalista
ds. Informatyki

Maksymilian Węgrzyn
pokój 832A
tel. +48 22 656 61 79
e-mail: it@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00

Administrator
Platformy e-Learningowej e-Wszechnica

mgr inż. Jarosław Różański

e-learning@wszechnicapolska.edu.pl
O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…