Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

WSZECHNICA POLSKA
Szkoła Wyższa w Warszawie
Pałac Kultury i Nauki, VIII piętro
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
 

W dniu 14 sierpnia 2020 r. wszystkie działy uczelni są nieczynne!!!

Od dnia 24.03.2020 wszystkie działy do odwołania pracują w godzinach 10.00-15.00
Biblioteka jest nieczynna do odwołania

(Pani Dyrektor pełni dyżur w Dziekanacie w godz. 10:00-15:00).

Rektor
Prof. WPSW dr Zdzisław Gajewski
pokój 821
tel. +48 22 656 61 92
tel./fax +48 22 624 88 35
Rektorat
mgr Maria Urbańska
pokój 822
tel. +48 22 656 61 92
tel./fax +48 22 624 88 35
e-mail: wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Prorektor ds. Studiów
dr Czesław Pietras

pokój 823
tel. +48 22 656 61 95
przyjęcia: poniedziałek - piątek 9:00 - 14:00

Pełnomocnik Rektora
ds. Rozwoju Uczelni
dr Agnieszka Dybowska

pokój 823
tel. +48 22 656 61 95
e-mail: adybowska@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - czwartek 10:00 - 14:00

Pełnomocnik Rektora
ds. Kształcenia Zdalnego
dr Łukasz Rosenfeld

e-mail: lrosenfeld@wszechnicapolska.edu.pl

P.O. Dyrektor Instytutu
Administracji i Finansów

dr Katarzyna Grzyb

pokój 823
tel. +48 22 656 68 60
e-mail: kgrzyb@wszechnicapolska.edu.pl

Dyrektor Instytutu
Filologii i Pedagogiki

dr Katarzyna Grzyb

pokój 823
tel. +48 22 656 68 60
e-mail: kgrzyb@wszechnicapolska.edu.pl
Kanclerz
mgr inż. Bogdan Świątek
pokój 803A
tel. +48 22 656 61 77
e-mail: bswiatek@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Kwestor
mgr Anna Sierpińska

Kwestura
Elżbieta Paćko

pokój 810
tel. +48 22 656 61 78
e-mail: kwestura@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - czwartek 8:00 - 16:00
piątek: 8:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 16:00

Dział Rekrutacji
Agata Cholińska

pokój 803 A
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533

e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia:
poniedziałek - czwartek, sobota: 8:00 - 16:00
piątek: 9:00 - 17:00

Kierownik Dziekanatu
mgr Urszula Polszakiewicz

pokój 803 A
tel. +48 22 656 68 64
tel. +48 600 434 297

e-mail: upolszakiewicz@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - czwartek 12:00 - 15:00
piątek: 12:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 16:00

Dziekanat
mgr Krystyna Kruhlak

pokój 803 A - Instytut Administracji i Finansów
Instytut Filologii i Pedagogiki
tel. +48 22 656 68 64

Kontakty e-mailowe:

 e-mail: upolszakiewicz@wszechnicapolska.edu.pl
 e-mail: kkruhlak@wszechnicapolska.edu.pl

przyjęcia: poniedziałek - czwartek 12:00 - 16:00
piątek: 12:00 - 17:00
sobota: 8:00 - 16:00

Studia Podyplomowe
Agata Cholińska

pokój 803 A
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533
e-mail: podyplomowe@wszechnicapolska.edu.pl

Dział Planowania
mgr Katarzyna Bartosiewicz

pokój 803 A
tel. +48 22 656 62 06
e-mail: planowanie@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Dyrektor Biura Współpracy
Międzynarodowej

Koordynator Programu Erasmus
dr Katarzyna Gajewska

pokój 832 B
tel. +48 22 656 61 92
fax +48 22 624 88 35
e-mail: kgajewska@wszechnicapolska.edu.pl

Specjalista Biura Współpracy Międzynarodowej
mgr Beata Widłak

pokój 803 A
tel. +48 22 656 61 93
e-mail: bwidlak@wszechnicapolska.edu.pl

Biuro Karier
mgr Waldemar Błaszczuk

pokój 823
tel. +48 22 656 61 95
e-mail: biurokarier@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia:
poniedziałek, czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 12:00

Biblioteka
mgr Elżbieta Winiecka

Karmelicka 10
tel. +48 22 831 39 06
e-mail: biblioteka@wszechnicapolska.edu.pl

otwarte:
wtorek 13:00 - 17:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 14:00 - 18:00
sobota 10:00 - 16:00
niedziela 10:00 - 16:00

Dział Wydawnictw
Bogumił Paszkiewicz
tel./fax +48 22 827 76 71
e-mail: bpaszkiewicz@wszechnicapolska.edu.pl
Punkt Obsługi Zajęć Dydaktycznych
PKiN, Pl. Defilad 1

lic. Janusz Gnoza
pokój 832A
tel. +48 22 656 61 79
e-mail: xero@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - czwartek 13:00 - 16:00

Punkt Obsługi Zajęć Dydaktycznych
Karmelicka 10

mgr Krzysztof Kopeć
lic. Janusz Gnoza
Maksymilian Węgrzyn

pokój 106
tel. +48 22 620 51 15
e-mail: xero@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - czwartek 8:00 - 12:00
sobota - niedziela 8:00 - 16:00
Specjalista
ds. Informatyki

Maksymilian Węgrzyn
pokój 832A
tel. +48 22 656 61 79
e-mail: mwegrzyn@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00
Administrator Platformy
e-learningowej

mgr inż. Jarosław Różański

e-mail: e-learning@wszechnicapolska.edu.pl
 
O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Wszystkie działy uczelni w dniu 14 sierpnia 2020 r. są nieczynne.
Chcesz szybko i skutecznie nauczyć się języka polskiego? Odkryć nowe…