Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Dlaczego warto u nas studiować?

 • od 19 lat kształcimy na wysokim poziomie studentów na potrzeby regionalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy
   
 • kontynuujemy bogatą tradycję Wolnej Wszechnicy Polskiej
  i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, którą przekuwamy
  w innowacyjny program, skoncentrowany na praktyce
  i miękkich umiejętnościach gwarantujących sukces
  i powodzenie
   
 • mieścimy się w Pałacu Kultury i Nauki oraz przy ul. Karmelickiej 10, w samym centrum Warszawy
   
 • jesteśmy Uczelnią otwartą, przyjazną dla studentów
   
 • uczestniczymy w różnych programach wymiany międzynarodowej - w tym ERASMUS PLUS, FUNDUSZ STYPENDIALNY i SZKOLENIOWY (FSS)
   
 • mamy już ponad 8600 zadowolonych absolwentów i ta liczba ciągle rośnie!

Rozwijamy kompetencje przyszłości

Wszechnica Polska we wszystkich programach studiów realizuje zajęcia kształtujące kompetencje przyszłości: praktyczne, społeczne, adaptacji i uczenia się, kreatywnego i krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, cyfrowe, kluczowe także dla pracodawców. Student uczy się języka obcego przez cały tok studiów, w tym w zastosowaniu zawodowym oraz ma możliwość uczenia się drugiego języka nowożytnego (oferta dodatkowo płatna).
Oferta nauki języków: https://wszechnicapolska.edu.pl/uczelnia/osrodek-nauczania-jezykow-obcych.

Dajemy możliwość wyboru ścieżki kształcenia

Student może rozwijać i poszerzać zainteresowania  kształtując elastycznie swoją ścieżkę uczenia i przygotowania zawodowego. Może  wybierać fakultety, specjalności, uczyć się języków nowożytnych (oferta dodatkowo płatna), uczestnicząc w wykładach z innych kierunków, łącząc studia II stopnia ze studiami podyplomowymi, uczestnicząc w warsztatach i spotkaniach z inspirującymi ekspertami. Może także rozwijać się w kołach naukowych lub działając w samorządzie studenckim.  Oferujemy możliwość odbycia części studiów w partnerskich uczelniach w ramach programu wymiany studentów Erasmus +. Lista partnerskich uczelni:
https://wszechnicapolska.edu.pl/uczelnia/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/uczelnie-partnerskie.

Projekty stanowią ważny element praktycznego kształcenia. W ramach studiów studenci realizują projekty kierunkowe, integrujące wiedzę i umiejętności studentów wokół praktycznego zadania realizowanego w zespole. Realizują także projekt międzykierunkowy, umożliwiający współpracę w interdyscyplinarnym zespole skupionym na wykonaniu praktycznego zadania w oparciu o dotychczasową wiedzę i umiejętności.

Zajęcia we Wszechnicy Polskiej prowadzone są przez kadrę znakomitych i zaangażowanych dydaktyków, pracowników akademickich oraz praktyków. Przez 20 lat działalności rozwinęliśmy współpracę z wieloma firmami i instytucjami.

Na wszystkich kierunkach realizujemy zajęcia kształtujące kompetencje ukierunkowane na budowanie wysokiej jakości życia i radzenia sobie z wyzwaniami przyszłości poprzez rozwijanie:

*  umiejętności cyfrowych,

*  zdolności adaptacyjnych i umiejętności odnajdywania się w różnorodności,

*  komunikacji i współpracy z innymi,

* postawy ciągłego doskonalenia swoich kompetencji,

*  krytycznego myślenia,

* nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów,

* praktycznej znajomości języków obcych.

Student uczy się języka angielskiego przez cały tok studiów, w tym w zastosowaniu zawodowym. Kadra filologów Wszechnicy Polskiej zapewnia praktyczną naukę, skuteczną i nowoczesną.

Oferujemy intensywną naukę języka polskiego dla studentów chcących studiować w języku polskim. Nauka języka polskiego jest bezpłatna.

Doskonała lokalizacja Uczelni pozwala na szybki dojazd z różnych miejsc Warszawy i okolic.

U NAS STUDENT MOŻE UCZYĆ SIĘ TAKŻE DRUGIEGO JĘZYKA

Studentom chcącym uczyć się drugiego języka od podstaw lub kontynuować jego naukę oferujemy możliwość dodatkowych zajęć w małych grupach za bardzo korzystną cenę. Studenci mogą uczyć się na różnych poziomach języków: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, szwedzkiego.

W Uczelni działa Rada Ekspercka składającą się z absolwentów uczelni oraz fachowców z zakresu różnych dziedzin, którzy spieszą z pomocą oraz radą w przypadku jakichkolwiek pytań i problemów związanych z przyszłym, jak również obecnym zatrudnieniem naszych studentów.

Eksperci a także członkowie Rady mają możliwość:

       uczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach i imprezach na Uczelni,

       współudziału w realizacji programów kształcenia poprzez prowadzenie zajęć fakultatywnych, czy też zajęć, wykładów, warsztatów o charakterze praktycznym,

       zlecanie i uczestniczenia w ocenie /recenzowaniu/ prac dyplomowych, związanych tematycznie z regionem, miastem i gminą, przedsiębiorstwem czy instytucją reprezentowaną przez ekspertów,

       podejmowania wspólnych przedsięwzięć z zakresu prac naukowych, badań rozwojowych, analiz i studiów terenowych,

       organizacja wspólnych konferencji, seminariów praktyczno-naukowych, badań i studiów z określonego zakresu,

       prowadzenia na Uczelni akcji popularyzacyjnych i informacyjnych na temat zakresu działania prezentowanych organizacji i instytucji i oferowanie miejsc pracy, stażów pracy itp..

       współpraca Uczelni z ekspertami z każdej dziedziny stwarza warunki do właściwego kształtowania poziomu i jakości studiów. Wyposażanie studentów i absolwentów w odpowiednie kompetencje zawodowe daje gwarancję szybkiego uzyskania zatrudnienia po studiach i ciekawej pracy zawodowej.

Być może rejestracja na nasze studia to pierwszy krok do przyjaźni na całe życie?
Sprawdź!

Dział rekrutacji:
mgr Ewelina Kwiatkowska

Pałac Kultury i Nauki,  pokój 803 A
tel. +48 22 656 62 56
tel. +48 608 670 533

e-mail: rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl
przyjęcia: poniedziałek -wtorek 8:00 - 16:00
środa 9:00 - 17:00
czwartek - piątek 8:00 - 16:00

 

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości