Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608-670-533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Dlaczego warto u nas studiować?

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie oferuje 6 kierunków oraz kilkadziesiąt specjalności, które pomogą Ci zdefiniować Twoją ścieżkę akademicką. Duża część zajęć odbywa się w małych grupach, co pozwala maksymalizować osobiste zaangażowanie nie tylko z wykładowcą, ale również z całą Katedrą. We Wszechnicy Polskiej masz możliwość ubiegania się o wachlarz stypendiów i staży a dzięki Programowi Erasmus+ - nawiązania kontaktów z zagranicznymi uczelniami w wielu krajach stowarzyszonych. Niezależnie od tego, czy chcesz zmienić życie, pokolenie, czy cały świat, wyobraź sobie, co możesz zrobić, korzystając z zasobów, które może zapewnić tylko Wszechnica Polska.

We Wszechnicy Polskiej sukces jest zwycięstwem zbiorowym, ukierunkowanym na współpracę, tutoring i wieloaspektowe wsparcie Studentów. Jesteśmy jedyną Uczelnią w Polsce realizującą nowoczesny i praktyczny program studiów, oferując naszym Kandydatom przystępne czesne. Misją naszej Uczelni jest ustawiczne inwestowanie w rozwój naukowy Studentów oraz kierunkowe profilowanie ich karier zawodowych. Uczelnia oferuje programy studiów nastawione na praktyczne wykorzystanie umiejętności, zapewniając jednocześnie dostęp do świetnie prosperującej społeczności biznesowej w ramach praktyk studenckich, rozwoju naukowego i przyszłej kariery zawodowej. Na kierunkach Zarządzanie i Administracja stosujemy podejście do przywództwa oparte na wartościach, przekazując Studentom niezbędny know-how oraz rozwijając ich soft-skills. Nasi nauczyciele akademiccy udzielają podczas zajęć mnóstwo nieocenionych wskazówek dzięki bogatej wiedzy naukowej, ale przede wszystkim wykorzystując własne doświadczenia z sektora publicznego i prywatnego. W ten sposób Absolwenci naszej Uczelni budują i rozwijają swoje kariery i firmy, inspirując kolejne pokolenia adeptów biznesu. Wszechnica Polska od ponad 20 lat stawia na inkluzyjność, podkreślając swoje dziedzictwo akademickie, którego podstawą zawsze było tworzenie tożsamości Studentów i przygotowanie ich do uczciwej konkurencji rynkowej, umożliwiającej generowanie zrównoważonych strumieni zysków.

Czy praca w policji, wywiadzie, kontrwywiadzie, administracji państwowej, służbach celnych lub projektowanie technologii zabezpieczeń w Smart Cities to Twoje wymarzone branże, w których chcesz się spełnić zawodowo?

Zapraszamy Cię na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, który koncentruje się na tematach przywództwa, zastosowania strategii w dziedzinie bezpieczeństwa, ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego, kryminologii, kryminalistyce, jak również informatyce w służbach specjalnych. Studenci zapoznawani są z zagadnieniami dowodzenia i kontroli operacyjnej oraz uczą się opracowywać cele operacyjne i strategiczne. Obszary te są analizowane nie tylko naukowo, ale są także skorelowane z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w tej dziedzinie. Dzięki programowi studiów, zaprojektowanym przez ekspertów branżowych i dostarczanym przez doświadczonych wykładowców, przekazujemy naszym Studentom wiedzę na temat najnowszych trendów i technologii.

Chcesz zostać doradcą finansowym, prowadzić audyt korporacyjny lub zajmować się finansami publicznymi? Finanse i rachunkowość to kierunek dla Ciebie!

Studenci, którzy są zainteresowani, w jaki sposób korporacje, rządy i osoby prywatne pozyskują fundusze i alokują zasoby w warunkach ryzyka lub niepewności, otrzymają tę wiedzę skrojoną na miarę swoich oczekiwań. Rynki finansowe i ceny aktywów finansowych odgrywają kluczową rolę w określaniu optymalnych decyzji dotyczących finansowania i alokacji zasobów i są centralnym elementem nauczania finansów we Wszechnicy Polskiej. Zakres tematyczny obejmuje regulacje rynków finansowych, strategie oszczędnościowe i inwestycyjne, systemy podatkowe, bankowość i finanse międzynarodowe.

Angielski, niemiecki, szwedzki, hiszpański, francuski, rosyjski, niderlandzki a może włoski? Taki wybór języków wyłącznie na naszej Uczelni. Filologia we Wszechnicy Polskiej zajmuje się naukowym badaniem języka we wszystkich aspektach. Reprezentowane dziedziny obejmują fonetykę, fonologię, składnię i semantykę, a także interdyscyplinarne obszary akwizycji języka, historii oraz kultury danego obszaru językowego. Wydział kładzie duży nacisk na teorię językoznawczą oraz praktyczną wiedzę w ramach poszczególnych specjalności. W Instytucie Filologii i Pedagogiki mieści się nowoczesna Pracownia Pedagogiczno-Filologiczna. Jest to szczególne miejsce tworzące atmosferę do interdyscyplinarnej aktywności dwóch kierunków – pedagogiki i filologii, dzięki której wytworzyła się ciekawa współpraca i kreatywna wymiana myśli pomiędzy dwiema katedrami. Jednym z owoców tej współpracy jest strategia tutoringu i e-Tutoringu, realizowana z sukcesem na wszystkich kierunkach naszej Uczelni.

Tylko Wszechnica Polska posiada zoptymalizowane tryby uczenia się. Są one dopasowane do oczekiwań Studentów, którzy chcą pogodzić naukę z dotychczasową pracą zawodową. Uczymy w formule stacjonarnej, hybrydowej oraz online, wykorzystując do tego celu innowacyjne narzędzia wielopoziomowej współpracy zespołowej – Cisco oraz e-Wszechnica.

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z bezpłatnych porad naszych specjalistów z Działu Rekrutacji rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

 

Nasze studia ukończyło już prawie 10000 zadowolonych Absolwentów a ich liczba stale rośnie. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj i dołącz jak najszybciej do naszej społeczności akademickiej!

 

Rekrutacja:

+48 22 656 62 56

+48 608 670 533

rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

O Uczelni

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, a filologia hiszpańska, pedagogika, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
Zapraszamy na wykład online: “Rhetoric and Political Communication in…
Członkowie koła pedagogicznego PAEDAGOGICA zorganizowali świąteczne…