Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533
Rekrutacja: PKiN, VIII piętro, pokój 803A
tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533

Władze uczelni

Prezydent Prof. WPANS dr Zdzisław Gajewski

Doktor socjologii, profesor we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami patologii społecznej, uzależnień, adaptacji społecznej i dyfuzji kulturowej. Autor trzech książek i kilkunastu artykułów, współautor kilku prac zbiorowych, a także raportów z badań, między innymi: „Adaptacja ludzi pochodzenia wiejskiego do środowiska miejskiego", „Losy zawodowe absolwentów wyższych szkół teatralnych". Kierownik Zakładu Środowisk Twórczych w Instytucie Kultury, wieloletni wykładowca socjologii kultury w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy dziekan, później prorektor i rektor WPSW, a w ostatnich latach Prezydent Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Rektor dr Katarzyna Gajewska


Prorektor ds. Studiów dr Czesław Pietras

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych. Zainteresowania naukowe: problematyka rozwoju gospodarczego, zmiany strukturalne w gospodarce, kapitał ludzki wraz z ekonomiką biznesu. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, w tym kilku podręczników akademickich z ekonomii, które zostały wyróżnione nagrodami.

Kwestor mgr Anna Sierpińska

Dyrektor Instytutu Administracji i Przedsiębiorczości Dr Krzysztof R. Nowakowski

Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Większość publikacji dotyczy zarządzania i marketingu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Dr Krzysztof Nowakowski uczestniczył w badaniach realizowanych w współpracy z organizacjami zagranicznymi i krajowymi, takimi jak np. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania międzynarodowego, społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz różnorodności kulturowej organizacji z udziałem kapitału azjatyckiego, w szczególności; koreańskiego, japońskiego i chińskiego. Aktywność naukowo-dydaktyczna jest realizowania razem z ośrodkami akademickimi polskimi i zagranicznymi. Do najważniejszych instytucji, z którymi została nawiązana współpraca należą: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Handong Global University w Korei Południowej oraz INSEEC Szkoła Biznesu i Ekonomii, należąca do francuskiej grupy uczelni wyższych Conférence des grandes écoles (CGE).
 

Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych mgr inż. Adam Nowak

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Linki
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…