Rekrutacja: tel. +48 22 656 62 56, +48 608 670 533, Zapisz się online!
PKiN, VIII piętro, pokój 803A

Witamy

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie została utworzona w 2001 roku. Uczelnia należy do dynamicznie rozwijających się szkół wyższych w kraju, tak pod względem bazy dydaktycznej, różnorodnej i bogatej oferty programowej, jak i liczebności studiujących.

Aktualnie prowadzimy kształcenie na dziewięciu kierunkach – na studiach I i II stopnia.

Wszechnica Polska jest szkołą otwartą, przyjazną dla studentów. Studia we Wszechnicy gwarantują znakomite przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu i dalszego rozwoju profesjonalnego i osobistego.

Od 2007 roku Wszechnica Polska jako uczestnik Europejskiego Systemu Kształcenia stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Stanowi to ułatwienie w wymianie zagranicznej studentów w ramach programów Erasmus+ i Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS), a także umożliwia rozpoczęcie przez naszych absolwentów studiów za granicą i kształcenie studentów zagranicznych w naszej Uczelni.

Zadowoleni studenci Wszechnicy Polskiej

Dlaczego warto u nas studiować?

• W opinii absolwentów i aktualnie studiujących Wszechnica Polska jest Uczelnią otwartą, przyjazną dla studentów. Studia we Wszechnicy gwarantują znakomite przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu i dalszego rozwoju profesjonalnego i osobistego

• Życzliwa, niezwykle zaangażowana i oddana studentom kadra dydaktyczna uzyskuje najwyższe notowania w anonimowych badaniach opinii, prowadzonych wśród studentów i absolwentów co kilka lat

• Atutem Uczelni jest bogata i różnorodna oferta programowa na studiach licencjackich i magisterskich oraz podyplomowych, obejmująca atrakcyjne kierunki i specjalności, które przygotowują do pracy w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy

• Niskie czesne, płatne w systemie ratalnym, umożliwia podjęcie studiów również osobom o niezbyt wysokich dochodach

• System stypendialny przewiduje pomoc dla studentów z rodzin o niskich dochodach oraz – dla najlepszych – studia bezpłatne

• Nowoczesne programy nauczania dają możliwość wirtualnego udziału w zajęciach; część programów jest realizowana metodą e-learningu

• Wszystkim studiującym gwarantujemy naukę języka obcego i informatyki przez cały okres studiów

• Każdy student może wyjechać na praktyki lub odbyć część studiów za granicą w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy zagraniczne finansowane są z funduszy Unii Europejskiej

• Usytuowanie Uczelni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – w samym centrum miasta – stwarza dogodne warunki studiowania. W pobliżu znajdują się stacje metra i dworce kolejowe, liczne kina, teatry, baseny, muzea i inne atrakcje.

Zadowoleni studenci Wszechnicy Polskiej

Przyszły studencie!

• W trakcie studiów i tuż przed ich ukończeniem możesz korzystać z bezpłatnych szkoleń i konsultacji organizowanych przez Biuro Karier Uczelni. Organizowane są także cykliczne spotkania z pracodawcami

• Jeśli zdobywanie wiedzy sprawia ci przyjemność i lubisz poważne wyzwania – możesz się zgłosić do wybranego studenckiego koła naukowego

• Jeżeli chcesz mieć wpływ na życie Uczelni i lubisz działać społecznie – zaangażuj się w prace Samorządu Studentów

• Studenci wszystkich kierunków i specjalności odbywają praktyki w atrakcyjnych instytucjach, publicznych i niepublicznych

• Studenci Wszechnicy korzystają z ubezpieczenia, opieki zdrowotnej i ulg za przejazdy środkami transportu publicznego na takich samych warunkach, jak studenci uczelni państwowych

• Dużą pomocą w nauce jest możliwość korzystania z bogatych zasobów własnej Biblioteki

• Infrastruktura Uczelni przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

• We Wszechnicy zawsze możesz liczyć na pomoc życzliwej i sprawnej obsługi administracyjnej.

O Uczelni

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci od 2001 roku m.in. na kierunkach: filologia angielska, hiszpańska, rosyjska, niemiecka, zarządzanie, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia licencjackie i magisterskie.

Dowiedz się więcej ...

Tagi
Ostatnie wiadomości
W dniach 25- 29 lipca 2022r. Wszechnica Polska gościła w ramach…